Stavba a zároveň výluka by měla začít 15. října. „Výluka bude velmi krátká, potrvá jen čtyři dny. Stavební část totiž chceme stihnout letos, zatímco nové přejezdové zabezpečovací zařízení budeme instalovat až v příštím roce,“ sdělil ředitel zlínské Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Ladislav Kašpar.

Moderní zabezpečení bude mít elektronické prvky a celé závory. „Bude například obsahovat zařízení podobné černé skříňce v letadle. V případě nehody pak třeba může řidič tvrdit, že signalizace nesvítila, a my pomocí tohoto zařízení budeme schopni dokázat, jak to opravdu bylo,“ vysvětlil Kašpar.

Rekonstrukce už podle něj byla nutná. „Dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a po technologické stránce bude zařízení odpovídat současné platné právní legislativě pro zabezpečení úrovňových křížení železničních tratí se silnicemi II. třídy,“ shrnul Kašpar.