Porotu také zaujala vsakovací dlažba instalovaná na dvou parkovištích, výsadba alejí a obnova polních cest v krajině, nebo projekty na zadržování dešťové vody.

Město porazilo v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel druhou Litomyšl a třetí Chrudim. Shodou okolností v kategorii menších obcí zabodoval nedaleký Hostětín.

„Můžeme si teď s nadsázkou říkat nejzelenější kus republiky,“ zavtipkoval starosta Slavičína Tomáš Chmela.

Přihlášené obce posuzovala porota složená z odborníků, zasedli v ní například ministr životního prostředí Petr Hladík, ekolog Martin Bursík, architektka Eva Jiřičná, Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí.

Cílem soutěže bylo vybrat a ocenit inspirativní obce angažující se v oblasti životního prostředí, motivovat další obce k realizaci vlastních řešení na základě sdílení příkladů dobré praxe či ukázat možnosti získávání zdrojů a podpořit vznik nových šetrnějších projektů v sektoru měst a obcí.

Cirkula – projekt re-use centra funguje ve Slavičíně od loňského podzimu. Najdete ho v areálu sběrného dvora Malé Pole v prostorách bývalého skladu uhlí. Jedná o chytřejší sběrný dvůr, kde jedni staré předměty odloží, aby si je druzí mohli vzít a využít je.

Může do něj přijít kdokoli a donést nebo vzít si cokoliv zdarma. Smyslem je snížit množství odpadu a nechat věci kolovat neboli cirkulovat, odsud název Cirkula. Centrum dostalo ocenění komunální projekt roku v celostátní soutěži ministerstva pro místní rozvoj.