Návrh nového loga nese rukopis studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Lenky Vomáčkové a zkušeného grafika původem ze Slavičína Víta Zemčíka. Na celý proces pak ve finále dohlížel úspěšný art director Radek Pinďák, taktéž rodák.

A co přesně díky studentské soutěži vzniklo? Jednotný vizuální styl města, který vychází ze zvlněné okolní krajiny Bílých Karpat a barev znaku města. Zároveň nabízí spoustu možností, jak s ním dál pracovat. „Variabilita užití byla podmínkou, abychom do toho šli,“ řekl starosta.

Vzniknout mají letos například startovací byty v objektu bývalého hotelu Slavičan.
Slavičín má rekordní rozpočet. Podpoří masivní investice do bydlení

Logo již najdou uživatelé městského Instagramu, Mobilního rozhlasu či zájemci o merchandise města (historický kalendář, propisky, „machr“ šňůry, bloky či hrnky – pozn. red.).

„Plánujeme i spuštění nových webových stránek města, samozřejmě s aktuální vizuální identitou,“ naznačil slavičínský starosta.

Výstavba parkoviště pod slavičínským zámkem
Pod slavičínským zámkem vzniká unikátní parkoviště

Jednotná vizuální identita slouží k lepší komunikaci a orientaci ve městě.

„Nestačí pouze změnit logo. Týká se to různých dílčích prvků jako jsou barevnost, písmo či grafický motiv, které se následně objevují na tiskovinách, webových stránkách a podobně. Tím vzniká sjednocení. Vlastní identitou se také zvýší povědomí o městu, což přinese vyšší návštěvnost a další možný rozvoj,“ popsala grafička Lenka Vomáčková.