„Je to výsledek několikaletého úsilí osadního výboru Divnice a města Slavičín. Díky tomu se nám otvírá možnost revitalizovat okolí divnického výletiště a zbudování odpočinkové zóny,“ uvítal dar starosta města Tomáš Chmela.

Delší byl i administrativní proces, neboť v Kanadě žijí i další členové rodu Wichterlů, kteří také museli darovací smlouvu podepsat.

„Řešili jsme to i jednáními po Skypu, nicméně finální podpis darovacích smluv proběhl až dnes, v pátek 25. února,“ nastínil starosta.

Lokalita je zároveň evidovanou kulturní památkou, což město využilo i při přípravě projektu zaměřeného na první etapu obnovy. Ta bude spočívat v odstranění náletové vegetace a úklidu suti.

„Plánujeme také zámeckou stezku, která propojí zámečky ve Slavičíně, Hrádku a v Divnicích,“ zmínil starosta Tomáš Chmela.

Divnický zámeček stával na návrší nad Divnicemi od počátku 19. století. Rodina Wichterlů jej využívala jako letní sídlo a odkoupila jej na počátku 20. století od barona Stahla. Po nástupu komunismu byl zestátněn a jeho stavební stav se stále zhoršoval. V roce 1987 pak musel být z bezpečnostních důvodů stržen. Dnes po klasicistní stavbě zůstalo jen několik rozvalin.