„Mám radost, když vidím v plejádě laureátů hned šest osobností z našeho kraje. Velmi si vážím jejich práce a úsilí, kterými reprezentují náš region. Počet ocenění potvrzuje, že Zlínský kraj je místem pracovitých, houževnatých a talentovaných lidí,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Ze Zlínského kraje získaly Cenu Opera Civitatem Kunovice, kterou v Praze z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše převzal starosta města Pavel Vardan.

Cenu Jože Plečnika obdrželi umělecký truhlář a řezbář Luděk Dvořák, architekt Karel Janča, starosta Holešova Rudolf Seifert, propagátorka UNESCO Eva Nováková z Kroměříže a zachránkyně barokního hřbitova ve Střílkách Marie Skřítková.

Za obě oceněné, které se slavnostního večera nemohly zúčastnit, převzala cenu vedoucí Odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje Romana Habartová.

Ceny Opera Civitatem jsou udělovány městům, která v uplynulých 30 letech realizovala nejkvalitnější a nejprospěšnější soubory veřejných staveb ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků. Jde zejména o nově vybudovaná společenská, sociální, kulturní a sportovní zařízení, stavby občanské vybavenosti, stavby k řešení dopravní infrastruktury, pěších a klidových zón, stavby k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny města, sakrální stavby apod. 

Ceny Jože Plečnika jsou udělovány osobnostem z řad architektů, stavitelů, stavebníků, osobností veřejného života – starostů, radních a zastupitelů měst a dalších institucí, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj.

TS