„Slučování těchto pracovišť má svou logiku, a to nejen ve zlínské nemocnici. Racionálněji se využijí radiologičtí asistenti i zdravotní sestry a spojené pracoviště pak může pracovat efektivněji,“ uvedla za nemocnici mluvčí Dana Lipovská. Za nejdůležitější však vedení považuje, že dojde k efektivnějšímu výběru vhodné zobrazovací metody pro pacienta, čímž se sníží zatížení radiačním zářením.

Ke sloučení oddělení došlo k 1. 2. a novým primářem vzešlým z výběrového řízení se stal Jiří Tesař. „Zobrazovací metody budou nyní pro pacienta daleko bezpečnější. Bývalý primář nukleární medicíny nebyl schopen na pracovišti udržet atestované lékaře a vmanévroval sám sebe do nepostradatelné pozice. Což se projevilo, když si první den sloučení vzal měsíční dovolenou a objednané pacienty tak de facto použil jako rukojmí,“ uvedl primář Jiří Tesař a dodal, že to bylo největší ohrožení pacientů, které zatím na sloučeném oddělení řešili.

Ilustrační foto.
Sedm až devět dětí z desíti dnes zhoubný nádor přežije

DOVOLENOU MI PODEPSAL ŘEDITEL

Takové nařčení bývalý primář nukleární medicíny odmítá. „Varoval jsem před problémy, které vzniknou mým odchodem, zvláště pak nebude-li oddělení zajištěno atestovanými lékaři,“ uvádí odvolaný primář Jaromír Bernátek. Dodává, že primář Tesař v předložené koncepci, na základě které došlo ke sloučení obou pracovišť, přislíbil, že dokáže zajistit chod pracoviště získáním atestovaných lékařů. „I proto mi byla ředitelem nemocnice podepsána dovolená. Kdyby se ředitel domníval, že vyvstanou problémy se zajištěním provozu oddělení, neschválil by ji,“ domnívá se primář, který po 24 letech z nemocnice odchází. „Je úsměvné argumentovat, že by čerpáním dovolené mohl lékař jakkoli ohrozit péči pacientů,“ usmívá se nad tvrzením kolegy.

Herec Jaroslav Dušek.
Dušek si zahraje zlínského radního, který se léčí ze závislosti

NESPOLUPRACUJÍ PRVNĚ

Zlínskému oddělení zobrazovacích metod momentálně pomáhají s kontrolou popisů vyšetření atestovaní lékaři z Uherskohradišťské nemocnice (UHN). „Není to prvně, kdy spolupracujeme. Fungujeme v jednom kraji a vzájemně si vypomáháme,“ uvedl primář oddělení nukleární medicíny UHN Vojtěch Grecman. „Funguje to jako obvykle, jen s tím rozdílem, že kontroloři sedí v Uherském Hradišti, na kvalitu to nemá žádný vliv,“ dodal primář Tesař. „Volní atestovaní lékaři v republice nejsou, bude velmi těžké posilu sehnat,“ domnívá se odvolaný primář Bernáte. Jako řadový lékař na oddělení zůstat nechce, protože postrádá smysluplnost probíhajících změn.

Ilustrační foto.
V části Centrálního parku platí zákaz venčení psů. Kvůli exkrementům

K podobnému slučování došlo před více než 10 lety i v nemocnici v Plzni. Za pozitivní to považuje přednosta kliniky radiologie a nukleární medicíny Vlastimil Válek. „Nukleární medicína a radiologie mají hodně společného. Domnívám, že se budou spojovat nebo těsněji spolupracovat,“ dodal. S tím úplně nesouhlasí Pavel Koranda, přednosta kliniky nukleární medicíny v nemocnici v Olomouci. „Řada metod obou oborů se vzájemně liší a pro jejich provádění je potřebná adekvátní erudice i praxe,“ řekl. Plně však podporuje vyjádření potřeby těsnější spolupráce pracovišť s vedením nemocnice.