Unikátní dílo

Říční a sluneční lázně byly postaveny v roce 1902 a v mnoha ohledech jsou jedinečné. Například dvoupodlažní převlékárna v mužské části objektu, kterou podpírají reliéfní sloupy a obkružuje ikonická římsa pomyslného druhého podlaží. Lázně tvořila vstupní budova a otevřené dřevěné kabinky s bílými plachtovými závěsy, umístěné po stranách bazénu, který byl původně napouštěn z protékající říčky Šťávnice.

Součástí plovárny bývala dřevěná lehátka na terasách i hřiště na volejbal, stoly na ping pong, gymnastické nářadí a dětské kolotoče. Konaly se zde také vyhlášené plavecké závody nebo oblíbené pikniky. K častým hostům zde patřil například Leoš Janáček nebo Vlasta Burian.

Unikátní dílo Dušana Jurkoviče je již od roku 1958 kulturní památkou. Provoz bazénu byl z důvodu špatného technického stavu ukončen v roce 1995. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce a celý objekt byl využíván pouze ke kulturním akcím a prohlídkám.

Sluneční a říční lázně navíc doplňoval Vodoléčebný ústav, který k nim těsně přiléhá.

Z lázní muzeum

Budovy jsou dnes uzavřené a za jejími zdmi finišují stavební práce. Obnovou prochází Vodoléčebný ústav, Říční a sluneční lázně a dalších související objekty. Po rekonstrukci zde návštěvníci naleznou interaktivní muzeum architekta Dušana Jurkoviče a skladatele Leoše Janáčka. Mimo to by měl areál sloužit jako ideální zázemí pro konání kulturních akcí.

Unikátní bazén zůstane zachován a stane se součástí odpočinkové zóny. Hloubka vodní hladiny bude do 30 cm, nad ním budou návštěvníci chodit po dřevěném molu. Okolí bazénu doplní i lavičky.

„Práce na expozici věnované Dušanu Jurkovičovi a Leoši Janáčkovi se blíží k závěru, bude dokončena do konce léta,“ říká ředitelka HS Sluneční lázně Hana Felcmanová.

Slavný skladatel pobýval v Luhačovicích celkem pětadvacetkrát. Další stavební činnosti v bývalých Říčních a slunečních lázních nebo nově vytvořených prostorách pro komerční prodej budou pokračovat i v příštím roce.

„Předpokládáme, že celý areál bude veřejnosti zpřístupněn na jaře 2024,“ dodává Felcmanová.

Celková investice na projekt přesáhne 130 milionů korun, z toho zhruba 70 milionů tvoří dotace. Vodoléčebný ústav i sluneční lázně již kulturní památkou jsou, navíc jsou zapsány i na indikativním seznamu návrhů na národní kulturní památku.

Sluneční a říční lázně

Kde stojí:
Na konci lázeňské kolonády v Luhačovicích směrem k Pozlovicím
GPS lokace: 49.1105303N, 17.7659653E
Kdy a kým byly postaveny: roku 1902 architektem Dušanem Jurkovičem
Kdy a jakou zažily největší slávu: Za první republiky patřili k častým hostům například Leoš Janáček nebo Vlasta Burian.
Odkdy a proč areál chátrá: Provoz bazénu byl z důvodu špatného technického stavu ukončen v roce 1995. v letech 2021 až2023 probíhá generální rekonstrukce.