Vizovická společnost získá plochu velkou bezmála 5600 metrů čtverečních do dvacetiletého pronájmu. Druhým účastníkem soutěže byli stávající nájemci pod spolkem Šmoulí město Zlín.

„Vítězná nabídka spočívá ve výstavbě zcela nového objektu a slibuje moderní náplň a přístup k poskytování služeb. Objekt bude postaven z modulárního systému, který umožňuje variabilitu. Vítězná nabídka je v podmínkách Zlína ojedinělá, inovativní a moderní,“ komentoval výsledky soutěže primátor Jiří Korec.


Nahrává se anketa ...

Připomněl, že současný stav „Šmoulího města“, který tvoří většinou zastaralé jednopodlažní objekty z 90. let, je velmi neuspokojivý.

close Šmoulí město ve Zlíně info Zdroj: město Zlín zoom_in Šmoulí město ve Zlíně

„Náš záměr je jasný. V rámci veřejné soutěže na dlouhodobý pronájem usilujeme o výrazné pozvednutí lokality a rozšíření služeb pro obyvatele Jižních Svahů. Vítězná nabídka tomu jde výrazně naproti,“ zdůraznil primátor Korec.

Výpověď stávajícím nájemníkům

Na pozemcích k pronájmu v současnosti stojí stavby jiných vlastníků, Rada města Zlína současně s výběrem nejvhodnější nabídky schválila výpovědi nájemních smluv. Konkrétně se jedná o 16 smluv na pozemky a 1 smlouvu na nebytový prostor. Nájemci pozemků, vlastníci staveb, budou mít do skončení tříměsíční výpovědní doby povinnost pozemky vyklidit nebo odstranit stavby na vlastní náklady. Nájemce nebytového prostoru má s městem sjednánu půlroční výpovědní dobu.

„Těší nás kvalita vítězného návrhu, který výrazně zlepšuje nabídku služeb v lokalitě jižní Svahy a znamená i zásadní kvalitativní posun této lokality. Představený koncept bude unikátní v celé ČR. Klíčovým aspektem pro plánování a povolení nové výstavby je příprava pozemku pro tuto výstavbu. Nájemcům budou neprodleně odeslány výpovědi, přičemž výpovědní doba začne běžet 1. července 2024,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Radnice uspořádala v minulém roce 2023 se všemi dosavadními nájemci dvě setkání, na kterých jim představitelé města nabídli možnost převzít objekty, a s tím i náklady na jejich likvidaci. Na tuto možnost však byli ochotni přistoupit pouze tři vlastníci.

„Současně se zasláním výpovědí učiní město Zlín, stejně jako loni na podzim, obdobnou nabídku. Půjde opětovně o nabídku na bezúplatný převod objektů do vlastnictví města, což by znamenalo, že by město zajistilo i odstranění staveb a provozy by mohly fungovat až do poloviny října. Myslím, že je to pro nájemce objektu velmi výhodná nabídka,“ upozornil náměstek Pavel Brada.