Deník se snažil zjistit, jak se mu daří, jak je možné, že došlo k poškození dvou pacientů, zda byly nedbalým způsobem připraveny k vyšetření dva přístroje, kolik času uplynulo mezi vyšetřením ženy, která zemřela, a druhé pacientky, jak je možné, že došlo k záměně roztoků, nicméně žádná instituce případ komentovat nechtěla.

Klíčové budou výsledky pitvy

Policie pouze uvedla, že veškeré okolnosti tohoto případu prověřuje.

„Zda úmrtí souvisí s postupem zdravotníků, je předmětem vyšetřování,“ sdělil za nemocnici její mluvčí Egon Havrlant.

Policie nařídila soudní pitvu, ale výsledky budou známy až za několik týdnů.

„Jak mohlo k něčemu takovému dojít,“ kroutil hlavou šéf zlínského Okresního sdružení České lékařské komory Jaromír Bernátek.

Jde podle něj o velmi závažný problém, a to nejen v případě, že pitva prokáže bezprostřední souvislost smrti pacientky s poleptáním.

V každém případě je podle Bernátka nutné odhalit příčinu záměny obou látek, zajistit, aby k něčemu podobnému již v budoucnu nemohlo dojít a v neposlední řadě vyvodit patřičné důsledky pro osoby zodpovědné za chod daného oddělení i celé nemocnice.

Odpovědnost nese přímý nadřízený

Podle právníků hlavní odpovědnost vždy nese přímý nadřízený, v tomto případě primář a potažmo ředitel nemocnice.

I když by někteří rádi viděli padat hlavy, v tuto chvíli, kdy není nic důkazně doloženo, není prý na místě kohokoliv odvolávat z funkce.

Zatím zůstává otázkou, zda sama nemocnice neměla ve vlastním zájmu podat oznámení na policii, pokud vzniklo podezření na trestný čin, a to i z nedbalosti. Mohla by tak podle mnohých předejít pozdějším fámám či nejasnostem.

„Celá tato trestná činnost je hlavně o znaleckých posudcích z různých zdravotnických odvětví,“ uvedl soudce Okresního soudu Kroměříž Roman Kafka.

Většinou se provede soudní pitva, vypracuje se znalecký posudek, ze kterého vyplyne, zda se při léčbě postupovalo v souladu v tomto případě s medicínskými pravidly.

„Věřím tomu, že se už nic takového nestane,“ uvedl Petr Maňásek, který do nemocnice přišel ke stejnému zákroku jako poškozené pacientky s tím, že částečně nervózní samozřejmě byl.

Vazba je výjimečná

Po zjištění konkrétní osoby, která pochybila, se bude zkoumat, zda nebylo poškození pacientů úmyslné. Pravděpodobně ale půjde o nedbalost.

„Vazba je u tohoto typu trestné činnosti, zvláště je-li nedbalostní, velmi výjimečná,“ uvedl soudce. Délka vyšetřování je závislá na složitosti a počtu znaleckých posudků.

Náhrada škody poškozeným se pak řeší civilní soudní cestou. Tragická událost se stala ve čtvrtek 21. března.