„Dohodli jsme se s Technickými službami a společně jsme vypracovali plán, na kterých místech se bude hodit pomoc našich uživatelů,“ popsala Michaela Stýblová ze zlínského Českého červeného kříže.

Muži bez přístřeší tím podle ní dokázali, že se chtějí zapojit do běžného života a společnosti tak ukázat, že umí a chtějí pracovat.

Podobnou zkušenost mají v otrokovickém Azylovém domě Samaritán. „Snažíme se naše uživatele zapojovat do chodu města a v případě potřeby jsme vždy připraveni požádat je o pomoc. Na konci minulého týdne například vypomáhali při úklidu sněhu u přechodů pro chodce, odklízeli také sníh u kostela nebo okolo domu s pečovatelskou službou,“ přiblížil vedoucí sociálního zařízení Tomáš Bernatík.