„Město má nějakou částku a tu samozřejmě rozděluje dle priorit. My jsme se do tohoto pomyslného balíku bohužel nedostali,“ konstatoval s politováním předseda komise místní části Zlín-Prštné Zdeněk Vachala.

Výstavba nové točny se zatím podle posledních informací z magistrátu odkládá na příští rok.

NEBEZPEČÍ PRO DĚTI

A zdá se, že s ní bude úzce spjat i další požadavek místních na snížení rychlosti a vybudování přechodu pro chodce ke stávající zastávce, kam ale zatím zajíždějí jen školní spoje. Ta stojí u frekventované křižovatky.

„Pro děti je to skutečně velmi nebezpečné místo pro přecházení,“ zdůraznil Vachala.

Kvůli požadavkům se sešli zástupci magistrátu, policie, strážníků a komise místní části počátkem února. Z jednání však vyplynulo, že ze strany dopravního inspektorátu není v současnosti snížení rychlosti dopravním značením na 30 km/h efektivní.

„Vytvoření zóny snížení rychlosti pouze za pomoci dopravního značení se v minulosti ukázalo jako zcela neúčinné z důvodu, že řidiči je často ani nepostřehnou,“ uvádí se v zápisu z jednání.

Z něj dále vyplývá, že problém by částečně, alespoň v nejproblémovějším místě, mohl být vyřešen právě s výstavbou nové točny městské dopravy.

„Při realizaci stavebních úprav spojených se zřízením zastávky MHD dojde k výstavbě ostrůvku a k nakolmení křižovatky. Takže řidič jedoucí směrem od ulice Přímá a odbočující na Mladcovou bude nucen výrazně zpomalit,“ uvádí dokument.

V opačném směru doporučila pracovní skupina umístit montovaný retardér.

„Pokud by se takové řešení časem ukázalo jako nedostačující, bylo by nutné jít cestou výstavby zvýšeného místa pro přecházení,“ stojí v listině.

Zavedení MHD do Prštného tak může vyřešit více problémů najednou. Jednak zklidnit dopravu díky doprovodným opatřením v souvislosti s výstavbou konečné zastávky, ale také pomoci místním.

„Městskou dopravu tady uvítáme. Přece jen docházková vzdálenost od nejbližší zastávky u Alberta není zrovna zanedbatelná. A to především pro starší obyvatele,“ vysvětlil předseda komise místní části Zdeněk Vachala.

NÁVRHY NOVÉ LINKY MHD JIŽ EXISTUJÍ

Dopravní podnik je připraven linku do místní části zavést, pokud tento požadavek vznese město a uhradí i s tím související zvýšené náklady. Varianty vedení linky MHD má Dopravní společnost Zlín-Otrokovice zpracovány. Konkretizovat je však zatím nechce.

„V minulosti DSZO zpracovala v této souvislosti pro potřeby města některé návrhy, ale právě proto, že byly vytvořeny pro potřeby města, nepovažujeme za korektní, abychom je nyní jako DSZO samostatně publikovali. Rozhodnutí o zavedení MHD do Prštného a informování veřejnosti o tomto záměru je skutečně plně v kompetenci zástupců města,“ zdůraznil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Podle vyjádření města se s novou točnou v Prštném stále počítá a v současnosti řeší k tomuto projektu vydání potřebného stavebního povolení.

„Koncová zastávka MHD Prštné je zahrnuta do připravovaných investičních akcí a za předpokladu jejího schválení k realizaci, včetně vyčlenění potřebného finančního krytí k této akci, předpokládáme její vlastní realizaci v příštím roce 2018,“ potvrdil Michal Zlámal, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb zlínského magistrátu.