Restaurátoři při rozebírání skulptury zjistili, že pod úrovní terénu se nachází další pokračování sochy. Takto zakrytý byl zhruba necelý metr z podstavce, socha tedy byla původně výrazně vyšší.

„Jedná se o velké překvapení, neboť v současnosti socha působí velmi nenápadným dojmem,“ řekl starosta Tomáš Chmela, který se také věnuje dějinám regionu.

Sokl je díky hlíně zachovalý

Jak se vlastně tohle mohlo stát?

„Socha stojí ve svahu u cesty, přičemž po staletí se zde zřejmě splavovala hlína z vyšších poloh, která zanesla spodek soklu tak, že nešel vidět. Paradoxně je díky tomu lépe zachovaný, než kdyby byl odkrytý,“ popsal starosta.

Po více než třiceti letech provozu se nezbytných úprav dočká přísálí, které poskytuje zázemí při kulturních, společenských i vzdělávacích akcích.
Přísálí i sociální zařízení v kulturním domě Kloboučan čeká rekonstrukce

Město sochu i s pozemkem před dvěma léty zakoupilo od restituentů, kteří vlastnili dnes již zaniklý zámek a panství Divnice. Jelikož se socha nacházela v havarijním stavu, město přikročilo k její obnově.

Oprava za více než 170 tisíc

Slavičín uvolní na kompletní restaurování sochy i s podstavcem přes 170 tisíc korun, přičemž sto tisíc je pokryto dotací Ministerstva kultury ČR. Oprava skulptury bude dokončena ještě tento rok. Sv. Jan Nepomucký je jeden z národních patronů naší země. Byl svatořečen v roce 1729.