„Otázky se budou týkat každodenního života, hodnot 
a názorů a nebudou se vztahovat ke konkrétní obci. Odpovědi budou anonymní," ujistil Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Dotazování bude probíhat formou rozhovoru se členy domácnosti a bude trvat jednu až dvě hodiny. Šetření s názvem Proměny české společnosti se zařadí mezi největší sociologické projekty v ČR. Odměna dotazovaných bude 500 až 1100 korun. Domácnosti jsou vybrány náhodně. Nelze se do projektu dobrovolně přihlásit.