Dvanáct panelů bude schopno předat i další aktuální informace o dopravě ve městě.

Dále město plánuje mobilní aplikaci, která by měla informovat o aktuální dopravní situaci ve městě, pohybu vozidel MHD a spojit informace i o volných parkovacích plochách.

Ve Zlíně již fungují různé inteligentní dopravní systémy. „Například světelná signalizace s dynamickým řízením, preference městské hromadné dopravy, informační systém s dojezdovými časy či silniční meteorologii,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek.

Veškeré informace budou čitelné, aktuální a řidičům budou předány v dostatečném předstihu, aby byli schopni rozhodnout, na které parkovací ploše vozidla zaparkují.

Předpokládané náklady pro stavební část projektu by měly činit přibližně 6,5 milionů korun. Následných asi 20,5 milionů město zaplatí za nové navigační tabule, vybavení dispečinku, softwarové vybavení a další náležitosti.