„Naprosto nesouhlasím s argumentem o své nečinnosti, svoji práci jsem dělal vždy zodpovědně. Nic z toho, z čeho mě starosta obvinil, není pravda,“ reagoval Šoman na nařčení starosty, že se nevěnoval osadním výborům a že nedostatečně řídil organizace ve správě města, které měl na starost.

„S osadními výbory jsem byl v kontaktu, pokud byla jakákoliv potíž, tak jsem to vždy řešil, podílel jsem se na řadě kulturních a společenských akcích, vedl jsem ekologické kampaně a kampaně na podporu třídění odpadů. Navíc mě starosta pravidelně vynechával ze všeho dění na úřadě a vše důležité si řešil sám. Podle mého názoru za mým odvoláním stojí především politické tlaky a začátek předvolebního boje o posty,“ doplnil Šoman.

„Vyjádření bývalého místostarosty ponechám bez komentáře a stojím si za argumenty, které jsem uvedl při jednání zastupitelstva. Jsou to jednoznačné důvody, které svým rozhodnutím podpořilo i zastupitelstvo. V žádném případě

se nejedná o začátek politického boje před komunálními volbami, je totiž zřejmé, že na předvolební kroky je v této fázi příliš brzy,“ reagoval starosta Dalibor Maniš.

Argumentem starosty pro odvolání byla také místostarostova špatná komunikace při řešení problémů v hospodaření Valašskoklobouckých služeb, kde dříve zastával pozici jednatele. „Starosta mě o informace nikdy přímo nepožádal, vzniklé problémy jsem řešil vždy se současným jednatelem,“ sdělil Šoman.

Pravomoc sesadit místostarostu má zastupitelstvo města. To o odvolání v pondělí rozhodlo v tajném hlasování, kdy nadpoloviční většina dvanácti zastupitelů hlasovala pro odchod Karla Šomana z funkce. Pět poslanců bylo proti tomuto kroku, tři se hlasování zdrželi a jeden hlasovací lístek byl neplatný.

Řízení Valašskokloubou­ckých služeb se dlouhodobě nelíbí ani opozičním zastupitelům z ODS. „S fungováním řídících orgánů služeb i města jsme nespokojeni. Město jako zřizovatel a vlastník Valašskoklobouckých služeb selhalo,“ sdělil zastupitel Josef Lysáček. Zda pro odvolání Šomana hlasovali či ne, ale odmítli prozradit. „Volba odvolání místostarosty byla tajná a nelze tuto volbu zveřejňovat. Rovněž nevíme, jak hlasovali jednotliví členové ODS i ostatních subjekty v zastupitelstvu,“ doplnil Lysáček.

Politické strany zastupitelstva teď mají patnáctidenní lhůtu na to, aby navrhly svého kandidáta na post místostarosty. „Za tři týdny bude svoláno mimořádné zasedání, kde dojde k volbě nového zástupce starosty z navržených uchazečů,“ sdělila mluvčí radnice Lenka Zvonková.

Hana Trčková