„Titul získá za dlouholetou podporu UTB od jejího založení až do současnosti, za její propagaci v zahraničí a za osobní přínos k rozvoji mezinárodních vztahů UTB,“ uvedla mluvčí univerzity Andrea Kadlčíková.

Dosud získala 7 čestných doktorátů na kanadských univerzitách, další získala na Wilson College v USA.

„Paní Baťová je mezinárodně uznávanou osobností, která po boku svého manžela a dlouholetého předsedy Správní rady UTB Tomáše Bati vždy aktivně napomáhala rozvoji mezinárodních aktivit UTB a budovala dobré jméno naší univerzity v ČR i v zahraničí. Jejím posledním výrazným počinem bylo zapojení UTB do mezinárodní debaty na téma Odpovědný kapitalismus, kdy její pozvání přijal nositel Nobelovy ceny míru prof. Muhammad Yunus,“ uvedl rektor UTB Petr Sáha.

Udělení čestného doktorátu proběhne 26. dubna 2012 v Univerzitním centru ve Zlíně. Sonja Baťová se stane v pořadí třetím nositelem této hodnosti UTB.

„Věřím, že paní Sonja Baťová důstojně rozšíří řadu dosavadních čestných doktorů UTB, kterými jsou José Manuel Barroso a Eva Jiřičná,“ doplnil Petr Sáha.