Souhlasíte se snížením platů státním zaměstnancům?
Hlasujte v naší anketě >>>