Občan Marek Gergela v dopise doslova říká: „I když už jsem si ,,zvykl“ na to, že někteří mí spoluobčané přikrmují svá topidla PET lahvemi, nemůžu a ani nechci tolerovat vytápění pryží. Sumasumárum, buď si budu poškozovat zdraví nevětráním, anebo dýcháním obohaceného vzduchu.

Podle starosty Přecechtěla se pisatel dále dotazoval, zda by tuto problematiku nevyřešila obecně závazná vyhláška. „Osobně jsem přesvědčen, že by to byl jen další papír, který velmi těžko bude dán v život, když není zákonně zajištěna kontrola a tvrdé postihy,“ sdělil.

Obec si prý nebezpečí spalování nekvalitního paliva, jež může vytvářet karcinogenní látky ohrožující lidský organismus, uvědomuje a snaží řešit. „Konkrétně za poslední tři roky jsme nechali zrekonstruovat distribuční transformátory elektrické energie a posílili části vzdušného vedení v obci,“ přiblížil starosta.

Tyto úpravy umožní všem obyvatelům využít elektrickou energii při vytápění a obec za ně zaplatila bezmála čtyři sta tisíc korun. V letošním roce místní zastupitelstvo také odsouhlasilo vybudování plynovodního rozvodu v obci. „Sami lidé si musejí uvědomit, že by se ke svému okolí měli chovat stejně jako ke své rodině,“ domnívá se starosta.

Přečtěte si také:

Za topení nepovoleným odpadem hrozí vysoká pokuta

Lidé občas zatopí i odpadky