Ten původně navrhoval, aby se společně vyučovaly tři předměty. „Žáci druhých a čtvrtých tříd budou mít společné hodiny tělesné a výtvarné výchovy. Sloučit i prvouku a přírodovědu ale rodiče nechtěli,“ upřesnil ředitel spytihněvské základní a mateřské školy Libor Daňhel. Důvody, které jej k rozhodnutí spojit dvě skupinky odlišně starých dětí vedly, byly dva. „Druháčků k nám chodí pouze osm a čtvrťáků osmnáct.

Snížení počtu hodin přinese škole jednak finanční úspory a v neposlední řadě výrazně prospěje i žákům,“ domnívá se ředitel. Zmizí podle něj rozdíly mezi třídami. Mladší budou mít ve starších vzor, což může urychlit jejich vývoj. Čtvrťáci si zase prý snadněji zapamatují učivo, když budou takzvaně poučovat o dva roky mladší kolegy.
„Malotřídkou, kde mají některé ročníky společné všechny předměty, se ale stát nechceme,“ ubezpečil Daňhel.

Ve spojení neodborných hodin rodiče spytihněvských dětí problém nevidí. „V zásadě proti této alternativě nejsem. U prvouky a přírodopisu bych se ale bál, že druháci mohou čtvrťáky brzdit,“ uvedl Jiří Soukup. Petra Julíčková se zase domnívá, že by se pedagogové dětem nevěnovali individuálně. „Vždycky je lepší, když je dětí ve třídě méně. Paní učitelka má potom na každého víc času,“ řekla.