„Jsem rád, že můžeme pokračovat v projektové přípravě této strategické stavby. Letos zadáme zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Výstavbu bychom chtěli zahájit v roce 2024. Přesné datum závisí na vydání stavebního povolení a na plánu výstavby elektrizace trati Otrokovice – Zlín,“ sdělil radní Michal Čížek.

Nová kapacitní komunikace nahradí tu stávající a povede podél areálu Rybníky v ulicích Nábřeží, Přímá a v části ulic Gahurova a Mladcovská.

Původní záměr vedení komunikace přes areál Rybníky se ukázal jako komplikovaný a drahý skrz soukromé vlastnictví pozemků. Navržená trasa byla proto upravena. Povede podél celého rybnického areálu.

Upraven byl i záměr na stavbu okružní křižovatky, který byl nahrazen křižovatkou světelnou, tak aby mohla byt koordinovaně řízena s novu mimoúrovňovou křižovatkou na silnici I/49 třídy Tomáše Bati.

Dva mosty a Prštenská příčka

Od areálu Svitu z ulice Šedesátá vznikne nové přemostění přes Dřevnici na ulici Nábřeží. Druhý mostní objekt bude vytvořen za hypermarketem Albert. Napojení v těchto místech bude navazovat na další strategickou stavbu tzv. Prštenskou příčku. Ta bude spojovat třídu Tomáše Bati s ulicemi L. Váchy a Nábřeží.

Stavba Prštenské příčky souvisí s další významnou stavbou Modernizace a elektrizace železniční tratě Otrokovice-Zlín-Vizovice.

„V případě, že ve Zlíně budujeme nové stavby, počítáme u nich s kompletním řešením dopravní obslužnosti, která zahrnuje hromadnou dopravu, pěší i cyklistickou,“ dodal radní Čížek.

Chodníky i smíšená stezka

Nová pravobřežní komunikace počítá po celé délce s chodníky a smíšenou stezkou pro pěší i cyklisty včetně přechodů pro chodce. Součástí budou také nové lávky pro cyklisty a chodce. Pro budoucí obsluhu celého území hromadnou dopravou byly navrženy zastávky MHD.

Předpokládaná cena samotné stavby je odhadovaná na 350 milionů korun.