I když se tomu dá těžko věřit, jde opět otrokovický „spolák“ 9. dubna do dražby. Vlastníkem známé historické budovy Společenský dům (původní hotel Baťov pozn. red.) patří společnosti Společenský dům s.r.o.

Podle dražební vyhlášky jde nemovitost v hodnotě více než šedesát milionů korun do dražby proto, že její vlastník dluží České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) necelých sto jednadvacet tisíc korun.

A i když byli další věřitelé společnosti Společenský dům vyzváni, aby se do dražby přihlásili, je ČPZP vedena jako jediný věřitel. Pokud by tento stav trval i v době dražby, exekutoři si rozdíl nenechají.

„Obecně se v těchto případech z prodeje nemovitosti v dražbě uhradí všechny závazky povinného (dlužníka pozn. red.) věřitelům, kteří se do dražby přihlásili. Pak se uhradí náklady řízení a odměna exekutorovi. Zbytek je zaslán na účet povinného,“ vysvětlil David Vozák, jednatel společnosti Abivia, která se zabývá oddlužením.

DRAŽBA NEBYLA TŘEBA, TVRDÍ JEDNATEL

„Je to likvidace naší společnosti exekutorskou mafií. Vždyť my máme dohodnutý splátkový kalendář, který platíme. Dražba nebyla vůbec potřeba a nechápu, na jakém základě mohla být exekutorkou nařízena,“ zlobí se jednatel společnosti Společenský dům s.r.o. Jiří Mikoška.

„Společnost dohodu o splátkách přímo s ČPZP sjednanou nemá, resp. jeho dluhy vymáháme prostřednictvím exekutorského úřadu, se kterým má dlužník splátkový kalendář sjednaný a prostřednictvím kterého jsou ČPZP splátky poukazovány,“ potvrdila slova jednatele Mikošky mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Deník tak zjišťoval, proč dochází k takovému opatření ze strany soudní exekutorky Lucie Valentové z Exekutorského úřadu Brno-město.

Na dotazy odpověděla mluvčí Exekutorské komory, kam tyto kanceláře spadají, Lenka Desatová.

Podle ní se obecně v těchto případech snaží exekutoři vždy dohledat nejen majetek dlužníka, ale i jeho finanční prostředky tak, aby mohly být uhrazeny dluhy věřitelům. Kromě jiného patří k těmto krokům i dražba.

„K této situaci došlo i v tomto případě. Nelze tedy vyloučit, že celková výše vymáhané pohledávky včetně nákladů na vedení exekučního řízení je taková, že pouze splátkový kalendář samotný problém nevyřeší, anebo by řešení trvalo neúměrně dlouhou dobu. Z těchto důvodů se soudní exekutorka rozhodla pro provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, a to formou transparentní elektronické dražby,“ vysvětlila Lenka Desatová s tím, že je exekutorka Lucie Valentová stejně jako všichni soudní exekutoři vázána mlčenlivostí, proto se nemůže vyjádřit konkrétněji a podrobněji.

„O plánované dražbě víme, věc probereme. Rozhodnutí je však na zastupitelstvu města Otrokovice,“ odpověděla mluvčí města Romana Stehlíková na dotaz, zda bude mít radnice o dražbu Společenského domu v Otrokovicích zájem.