„Podle informací soudní exekutorky povinný pohledávku uhradil a následující den ( 3.dubna 2020) bylo na základě toho vydáno usnesení o odročení dražby z důvodu vymožení pohledávky. Na dražebním portálu byla dražba téhož dne zrušena,“ uvedla za Exekutorskou komory ČR mluvčí Lenka Desatová.