„Rozhodnutí vyhlásit úpadek je v souladu se zákonnou povinností představenstva chovat se jako řádný hospodář v situaci, kdy společnost není schopna nadále splácet své závazky. Cílem je restrukturalizovat společnost tak, aby životaschopné projekty nadále pokračovaly, zaměstnanost byla pokud možno zachována a věřitelé mohli být v co nejvyšší míře postupně uspokojeni,“ říká tisková mluvčí společnosti Michaela Vávrová.

NWT má přes 200 zaměstnanců. Jak potvrdila tisková mluvčí, o propouštění firma zatím uvažuje jako o poslední možnosti řešení situace, preventivně už jedná s úřadem práce.

„V rámci reorganizace se společnost bude snažit nalézt pro zaměstnance pozice v divizích, které zůstanou zachovány. Společnost již také požádala o součinnost Úřad práce ve Zlíně při hledání práce pro zaměstnance působící v projektech, které budou utlumeny," dodává Vávrová.

Společnost NWT v uplynulých týdnech vedla jednání se strategickými investory o jejich vstupu do společnosti a v těchto jednáních bude i nadále pokračovat.

I po podání insolvenčního návrhu bude NWT nadále provozovat svou podnikatelskou činnost v souladu s právními předpisy a plnit smlouvy i ujednání se zákazníky a dodavateli dle právních předpisů.

Většina zákazníků nebude podáním insolvenčního návrhu nijak dotčena. Se zákazníky, jichž se insolvence dotkne, bude firma NWT jednat prostřednictvím obchodních zástupců s cílem nalézt individuální řešení jejich situace.

Podání insolvenčního návrhu předcházela jednání s největšími věřiteli, avšak ve lhůtě, kdy měla společnost NWT povinnost podat insolvenční návrh, se nepodařilo nalézt obchodní řešení, které by úpadkovou situaci mohlo odvrátit.