„Zimní údržba probíhala v uplynulé sezóně na silniční síti okresu Zlín v celkovém rozsahu 520,551 kilometrů, z toho je 47,218 kilometrů silnic I. třídy a 473,333 kilometrů silnic II. a III. třídy. Technika byla nasazena celkem58 dnů. Sypače, pluhy, traktory a další vozy údržby najezdily téměř 97 tisíc kilometrů,“ shrnul za SÚS Zlínska výrobní náměstek David Polášek

„Mohu konstatovat, že technika byla nasazena v nepřetržitém provozu, bez zásadnějších poruch a s minimem závad. Udělali jsme maximum k tomu, aby byl provoz v době intenzivního spadu sněhu co možná nejvíce plynulý a především bezpečný, bez tvorby kolon a nadměrného prodlužování dojezdových vzdáleností,“ uvedl jednatel Správy a údržby silnic Zlínska Libor Lukáš.

Podle něj byla poruchovost techniky minimální, a to díky kvalitní péči, servisu a pravidelné modernizaci vozového parku. Podle vyjádření Libora Lukáše, byla SÚS Zlínska také dostatečně předzásobena požadovaným množstvím posypového materiálu – toho v letošní sezóně spotřebovala přibližně 7 tisíc tun.

„Jednalo se o 3510 t posypové soli, ta byla zkrápěna 1 092 000 l solanky a 3440 t drceného kameniva frakce 4/8 mm,“ doplnil Lukáš.

Nejvíce zásahových dnů proběhlo podle vedení společnosti v měsících lednu a únoru. V lednu pracovníci vyráželi SÚS Zlínska za údržbou silnic ve 24 dnech, v únoru to bylo dnů 19.

„Časové limity pro zajištění sjízdnosti komunikací dle schváleného plánu zimní údržby byly a jsou dodržovány, na komunikacích ve II. a III. pořadí důležitosti byly naše zásahové časy dokonce až o polovinu kratší, než nám ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Vozidla vyjíždějí ze středisek, která se nacházejí ve Zlíně, Zádveřicích a Valašských Kloboukách,“ uzavřel jednatel společnosti.