O stanovisko k faktu, že na zlínské vysoké škole pracují tři takoví pedagogové, požádala předsedkyně správní rady a poslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

„Záležitostí jsme se zabývali podrobně, jak jí náleží. Vedení školy nás informovalo o tom, že jeden z nositelů titulu RSDr. odchází z univerzity. Ne však po tlaku, ale přirozeně. Ohradilo se také proti výrokům a kampani, která cíleně poškozuje dobré jméno vysoké školy,“ informovala Šojdrová.

Šojdová: Kádři jsou i v parlamentu

Zbývající dva zaměstnanci, na které upozornil mimo jiné anonym kolující po Zlíně i Uherském Hradišti, podle jejích slov na zasedání správní rady nikdo nezpochybnil. Sama předsedkyně nepovažuje zaměstnávání bývalých komunistických kádrů za problém.

„Lidé se zmíněnými tituly jsou i ve vládě nebo v parlamentu a rozhodují o zákonech. Důležitější je fakt, jak učí, než jaký mají titul,“ sdělila už dříve.

Netrápí to ani další členku správní rady Sonju Bata. „Vzhledem k tomu, že univerzita zaměstnává téměř devět set pracovníků, nejsem tímto počtem znepokojena. Byl mi navíc tlumočen názor pověřeného děkana fakulty logistiky a krizového řízení Vladimíra Mrkvičky, že si za oběma pedagogy stojí,“ vyjádřila se k záležitosti Bata.

Na druhou stranu prý rozumí, proč veřejnost vnímá tento titul s despektem. „Bude ještě dlouho trvat, než se národ zcela zbaví stínu své minulosti. Někdy však vyžaduje čas oprostit se od ní. Domnívám se, že UTB není zdaleka jedinou institucí v České republice, která zaměstnává nositele tohoto titulu,” dodala Sonja Bata. Osobně je prý přesvědčena o tom, že vedení UTB usiluje o to, aby byla univerzita excelentní, a proto si zaslouží v jeho snaze podpořit.