„Důvodem je neochota primátora Adámka svolat referendum v termínu komunálních voleb,“ vysvětlil zmocněnec výboru Pavel Sekula.

Podle něj možnost konání referenda spolu s komunálními volbami zhatil primátor tím, že nesvolal mimořádné zasedání zastupitelstva.

Rada města Zlína se proti tomuto vysvětlení důrazně ohradila. Podle radnice je argument o nesvolání mimořádného zasedání zastupitelstva pouze zástupný.

„Skutečným důvodem je evidentně nedbalá příprava návrhu na konání místního referenda ze strany přípravného výboru, a to včetně vadného časového harmonogramu,“ konstatoval Oldřich Hlaváček z právního odboru magistrátu.

Návrhem na vyhlášení referenda by se podle slov města zabývalo zastupitelstvo v řádném termínu, tedy ve čtvrtek 13. září.

„Mimořádné zasedání zastupitelstva jsem dosud nemohl svolat ani teoreticky, protože kontrola návrhu teprve probíhala a nebylo jasné, zda bude bez vady či zda bude dostatečný počet podpisů,“ vysvětlil primátor.
Podle Sekuly je z postoje primátora prý jasné, že konání referenda bude stavět další překážky.

Město totiž přišlo necelých 24 hodin poté, co iniciátoři akce z Aliance voda Zlínsku předali na radnici petici s podpisy více než 7 tisíc Zlíňanů žádajících prosazení navrácení hospodaření s vodou do rukou měst a obcí s tím, že Ministerstvo vnitra ČR otázky „rozcupovalo“.

Podle jejich názoru byly otázky špatně formulované a dvě ze tří se neshodovaly s platnými právními předpisy.

Právnička, bývalá zastupitelka Eva Štauderová se pozastavuje nad rychlostí, s jakou město návrh na referendum odmítlo. „Pokud stanovisko ministerstva existuje, je jasné, že vedení města informaci mělo již v době, kdy lidé petici podepisovali,“ uvedla Štauderová.

REFERENDUM SPOJENÉ S VOLBAMI BY ZARUČILO VYŠŠÍ ÚČAST

Podle mluvčího města Zdeňka Dvořáka město o sbírání podpisů nutných pro vypsání referenda vědělo už řadu měsíců. Ostatně, Pavel Sekula o iniciativě mluvil i na zastupitelstvu. Město se proto na ministerstvo vnitra kvůli získání jeho stanoviska obrátilo již v červenci.

Snahou přípravného výboru bylo podle radnice spojit referendum s volbami 5. a 6. října, ve kterých Pavel Sekula kandiduje. Prý by tak došlo ke zneužití referenda a jeho podporovatelů k politickým účelům.

Aliance voda Zlínsku si ale nadále stojí za tím, že otázky pro referendum byly položeny správně a hodlá s podpisy pod petici i nadále pokračovat. Termín konání referenda byl pro organizátory této akce důležitý proto, že prý zajišťoval referendu vyšší účast hlasujících a také závaznost rozhodnutí pro zlínské zastupitele.