Počet podnikatelů ve Zlíně nepřetržitě roste právě od roku 2005. Jenom v posledním roce vydal živnostenský úřad radnice 1682 nových oprávnění k samostatné činnosti. „Podnikání můžeme proto hodnotit velmi pozitivně,“ sdělila vedoucí živnostenského odboru Naděžda Hasíková.

Upřesnila, že největší zájem byl o živnost volnou, kde se nedokládá odborná způsobilost. Další v pořadí byla hostinská činnost, o kterou prý požádalo celkem 110 osob.

„U mužů převažovaly na dalších místech živnosti Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, Zámečnictví, nástrojařství a Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. U žen byly zase nejžádanější Manikúra, pedikúra, Holičství, kadeřnictví a Kosmetické služby,“ přiblížila Hasíková.

Poznamenala, že vloni také překvapivě vzrostl zájem o vázanou živnost. Spadá do ní například činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě stavby a při její realizaci. Velký zájem byl údajně také o dříve téměř nevyužívanou živnost Kominictví. Málokterý z podnikatelů na ni ale prý svým vzděláním nebo praxí dosáhl.

„Zájem většinou končil informací, jaké vzdělání musí odpovědný zástupce splňovat, případně doporučením absolvovat příslušný rekvalifikační kurz. V tomto případě se však vyžaduje ještě rok praxe v oboru,“ upozornila Hasíková.