Vyjednávání starostů dotčených měst a obcí se státem o odškodnění za výbuchy bylo několik let neúspěšné a až na podzim loňského roku, byl přijat zákon, který to umožnil.

Více než tři sta milionů korun odškodnění tak dostaly obce dotčené výbuchy muničních skladů ve Vrběticích-Vlachovicích. Současně pak dalších 300 milionů korun jejich občané, kteří se o náhradu škody přihlásí.

Na jaře se totiž starostové zmíněných obcí v této záležitosti obrátili o pomoc na europoslance a právníka v jedné osobě, Stanislava Polčáka. Ten pak po podzimním přijetí zákona umožňující zmiňované náhrady, vystavil faktury za své právní služby pro tyto obce, a to na sumy 2,5 procent z každé částky získané pro jednotlivou obec. Celkem si tak měl přijít Stanislav Polčák na bezmála osm milionů korun.

Ostrá kritika z médií i od politiků

Toto chování mu však přineslo na jeho hlavu ostrou vlnu kritiky nejen z médií, ale také politiků. Především proto, že se případu ujal z pozice advokáta, nikoliv jako politik.

Podle vyjádření Stanislava Polčáka na sociálních sítích, byl k poskytování právních služeb obcím z okolí vrbětického areálu a jejich zastupování požádán jejich starosty.

„Hned na počátku jsme se písemně předem dohodli, že se jedná o standardní advokátní službu. Odměnu za poskytnuté právní služby mé a mých spolupracovníků mi navrhli sami starostové před měsícem, za celou dobu své činnosti jsem nefakturoval žádnou významnou částku (jen jednu zálohovou fakturu),“ uvedl.

Svého nároku se přesto ještě v pondělí odpoledne vzdal.

„Je důležité, že se k obcím a lidem v nich díky naší práci peníze dostaly. Jako politik se své části odměny přesto zříkám. Se starosty jsme se už domluvili, že bude uhrazena jen práce mých kolegů. Všem starostům zároveň děkuji za jejich veřejnou podporu mé práci a práci mých kolegů,“ oznámil Stanislav Polčák na svém twitterovém účtu.

Jeho krok ocenil předseda strany Vít Rakušan, také prostřednictvím Twitteru.

„Stanislav Polčák nepřijme žádnou odměnu za pomoc obcím při odškodnění za výbuch ve Vrběticích. Považuji to za správné a jediné možné rozhodnutí,“ uvedl.

Podle Polčáka bylo na případu odvedeno velké množství práce a poskytnutí jeho právních služeb nechá přezkoumat Českou advokátní komorou.

Odměnu ve výši téměř tří milionů korun za tyto právní služby již odsouhlasilo pro Stanislava Polčáka v těchto dnech zastupitelstvo Vlachovic-Vrbětic.

Starostové stojí za Stanislavem Polčákem

Starosta Zdeněk Hověžák zaujal k celé záležitosti jasné stanovisko.

„Netušili jsme, když jsme Stanislava Polčáka požádali o zastupování, že bude čelit tak velkému mediálnímu tlaku za to, co pro naše území udělal,“ sdělil starosta s tím, že pokud se jedná o europoslance Polčáka, ten odvedl lví kus práce a byl za ni zaplacen.

„Do tohoto území svou činností přinesl významnou pomoc,“ vyzdvihl starosta.

„Kdybych věděl, čemu bude čelit tak i kdybychom ty peníze neměli dostat, nikdy bych ho o to nežádal,“ zdůraznil Zdeněk Hověžák.

Na dotaz Deníku potvrdil, že obec již peníze za odškodnění načerpala, kam ale půjdou, rozhodnou podle něj zastupitelé.

„Máme schválený rozpočet, kde bychom část těchto peněz chtěli investovat do majetku obce, například tam, kde jsme nebyli podpořeni při žádostech o dotaci,“ naznačil Zdeněk Hověžák.

Za Stanislavem Polčákem stojí i starosta města Slavičín Tomáš Chmela. Podle něj sklouzla celá záležitost kolemněj do nedůstojné diskuze.

„Nicméně oceňuji a vážím si nadhledu pana Polčáka, který se té odměny vzdal,“ sdělil starosta Slavičína.

Jednání se státem o odškodnění v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích probíhalo i v době, kdy hejtmanství velel hejtman Jiří Čunek.

„U dohody starostů se Stanislavem Polčákem jsem již nebyl. Podle mne ale není příliš šťastné řešení, když je senátor, poslanec se stotisícovým platem, nebo europoslanec se čtvrtmiliónovým platem, který kombinuje výkon této funkce a byznys. Osobně jsem pana Polčáka viděl jako europoslance než jako advokáta. Ale jak říkám, u té dohody jsem nebyl,“ komentoval situaci exhejman Jiří Čunek.

Podmínky nároků stanovených návrhem zákona

Jednorázové odškodnění pro územně samosprávné celky

  • Zákon stanovuje jednorázové odškodnění ve výši 59 milionů Kč pro Zlínský kraj,
  • ve výši 36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,
  • ve výši 15 976 000 Kč pro obec Haluzice,
  • ve výši 36 064 000 Kč pro obec Lipová,
  • ve výši 104 290 000 Kč pro obec Slavičín
  • a ve výši 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.

Odškodnění má být obcím vyplaceno do 31.12. 2021.

Jednorázové odškodnění pro občany obcí:

Občanům obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice má být vyplaceno jednorázové opatření za tři rozhodná období za každý den trvalého pobytu:

  • (1) v období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014 (období neřízených výbuchů) nárok na 300 Kč / den,
  • (2) v období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 (období odvozu munice) nárok na 100 Kč / den,
  • (3) v období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020 (období záchranných a likvidačních prací) nárok na 20 Kč / den.

Pokud bude návrh zákona schválen, je nárok nutné uplatnit u Ministerstva vnitra nejpozději do 31. března 2022, jinak zaniká. Uspokojením nároků podle tohoto zvláštního zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu škody podle jiných právních předpisů, tedy přijetím odškodnění dle tohoto zákona již nemohou uplatňovat jiné nároky vůči státu. Návrh zákona předpokládá nabytí účinnosti dne 1.10. 2021, tedy ještě před parlamentními volbami. (zdroj: Zlínský kraj)