Vlnu nejistoty vyvolala na počátku roku zpráva o bourání starých Hurdisových domů. Ty byly ve špatném stavu a město stálo před otázkou, jak se situací naložit.

„Po zvážení všech analýz jsme dospěli k závěru, že nejlepší varianta bude objekty zbourat a postavit nové byty určené k zajištění obecního nájemního bydlení s využitím dotačních prostředků. Všem nájemcům jsme nabídli pomoc při hledání nového bydlení,“ zdůraznila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Právě obava o střechu nad hlavou vyvolala řadu reakcí mezi občany. Pracovníci úřadu nezaháleli a dotčené kontaktovali s nabídkou pomoci, při řešení této situace. Těm, co zájem projevili, se společnými silami podařilo najít nový domov.

Demolice. Ilustrační foto.
Hurdisovy domy v Otrokovicích zbourají. Oprava by byla moc drahá

Levnější varianta

Vzhledem k citlivosti tématu byla jednou ze zvažovaných variant i rekonstrukce objektů. K té ale nedošlo.

„Budovy jsou v takovém technické stavu, že jejich oprava je téměř nereálná a finančně by byla nákladnější než demolice a nová výstavba. Navíc počet bytů bude navýšen a život v novém lidem přinese vyšší komfort bydlení,“ vysvětluje starostka.

Projekt nyní počítá s výstavbou 44 bytů v rámci tří bytových domů. Převládat budou byty dvoupokojové, kterých má město nedostatek, a po kterých je aktuálně v rámci městského nájemního bydlení nejvyšší poptávka. Domy budou nepodsklepené, zastřešené plochou střešní konstrukcí. Sociální bydlení v Otrokovicích tak dozná radikálních změn k lepšímu.