Po dlouhých měsících klidu tak rodící se dominanta města zase ožije pracovním ruchem. Stavba bude pokračovat podle záměru, na kterém se zástupci farnosti dohodli se slovinským architektem Ivem Goropovšekem, a to již více než před rokem.

„V současné době se chystáme postupovat ve výstavbě věží. Právě vybíráme firmu. Byli bychom rádi, kdyby ve Starém Městě pracovala místní společnost. Nejenže by místní peníze zůstaly tady, ale možná by se prohloubilo sepětí Staroměšťanů s touto stavbou. Zahájení prací je už jen otázkou dnů, maximálně týdnů,“ prohlásil Josef Bazala, staroměstský starosta.

Záměr nejdříve dokončit věže kostela, potvrdil také správce staroměstské farnosti Miroslav Suchomel. „Jak jsme plánovali už před rokem, chceme dokončit věže, které by mohly veřejnosti sloužit jako vyhlídkové objekty. Měly by být zpřístupněny po prázdninách. Práce budou pokračovat díky darům věřících, ale příspěvek na stavbu schválili i zastupitelé města. Pro tyto práce jsme ve výběrovém řízení zvolili místní firmu Promot,“ informoval Suchomel.

Stavba kostela svatého Ducha si podle předběžných odhadů vyžádá náklady ve výši šedesáti milionů korun. Nový katolický chrám, na který staroměstští věřící čekali více než sto let, je dominantou rodícího se náměstí. V tomto prostoru jej doplní rekonstruovaný památník Velké Moravy a nové objekty Slováckého a Moravského muzea.