„Je tady krásně, žijí zde příjemní lidé, kteří mají zájem město rozvíjet. A to mám na Brumově-Bylnici rád,“ svěřil se v rozhovoru pro Deník.

Pane starosto jak se v Brumově - Bylnici máte. Jak například zvládáte současná omezující vládní opatření?

Máme se přiměřeně tomu, co se kolem děje. V podstatě rok žijeme v jiném než normálním světě. Zároveň s tím co den ode dne přináší za změny. Řešíme například přípravu a realizaci investičních akcí, tak se snažíme hlavně udržet chod úřadu bez toho, aniž bychom zásadně omezovali jeho provoz. Několik z nás z úřadu už si covidem prošlo včetně mne. Mnoho našich pracovníků zažilo karanténu a taky práci z domu A i když máme několik pracovnic úřadu doma, protože momentálně po úplném uzavření školy a školky pečují o své děti, neustále jsme pro naše občany k dispozici. Popasovali jsme se s tím, lidé si zvykli na elektronickou a telefonickou komunikaci. Když však budou potřebovat, mohou dojít i osobně, my se jim budeme snažit pomoci. Zkrátka se v současné době snažíme věci řídit operativně.

S jakými podněty se tedy od občanů setkáváte?

Lidi nyní například zajímá, jaké jsou v našem městě možnosti testování. My jsme toto testování pro ně zařídili ve spolupráci s Charitou Valašské Klobouky. Jedná se o dva dny v týdnu, kdy pracovníci zmiňované Charity VK sem zajíždí a provádí občanům ve vestibulu kulturního domu v Brumově-Bylnici antigenní testy. Na tyto testy se mají možnost občané přihlásit prostřednictvím webových stránek Charity Valašské Klobouky, na rezervační stránce https://charita-valasske-klobouky.reenio.cz

Zároveň se starší lidé ptají na očkování. S touto problematikou je odkazujeme na jejich obvodní lékaře. Velmi si naši starší občané oblíbili novou službu senior-taxi a hojně ji využívají právě pro jízdy k lékaři popřípadě aktuálně i na očkování.

Co se týká realizace investic, na čem město například pracovalo?

Město se podílí na výstavbě úseku mezinárodní cyklostezky Bevlava, která se postupně buduje od Ústí u Vsetína až po Nemšovou. Tato významná akce nás nejvíc finančně zatížila. Podařilo se nám dokončit úseky směrem na Valašské Klobouky a taky z Brumova-Bylnice do místní části sv. Štěpán. Snažíme se také intenzivně řešit další zbývající úseky na místní část Sidonie tak, abychom se s touto cyklostezkou dokázali propojit s přes hranici se Slovenskem, ale také se sousední obcí Štítná nad Vláří, kde na Bevlavu jejich cyklotrasa navazuje.

Vraťme se ještě k investičním akcím, jak je na tom s nimi Brumov-Bylnice?

Ano, zabýváme se i velkými investičními akcemi. V současnosti je „na spadnutí“ realizace přístavby mateřské školky, na kterou jsme si museli vzít úvěr, abychom dokázali akci profinancovat. Řešíme

taktéž rozsáhlý projekt na který jsme získali dotaci a to obnova doprovodní zeleně podél silnice 1/57 kde počítáme s výsadbou dřevin a stromů v jednotlivých lokalitách našeho města tento rok.

Co plánujete do budoucna?

V budoucnu se chceme pustit do rekonstrukce některých sportovišť plus tělocvičny, ale to je podmíněno získáním finančních prostředků z dotačních titulů. Zabýváme se například projektovou přípravou na velký projekt zateplení základní školy, budování další části stavebních parcel tzv. Slunečná II. To znamená, že zde chceme mít, další lokalitu, která bude určena pro výstavbu rodinných domů Takže to jsou věci které určitě plánujeme, ale otázkou je, jak se bude vyvíjet ekonomika a tím pádem rozpočtové určení daní pro města a obce abychom tyto naše plány mohli uskutečnit. Jinak pořád něco s místostarostou a dalšími pracovníky úřadu tvoříme. Opravdu si moc vážím týmové spolupráce celého našeho úřadu, všech jejich odborů a jednotlivých pracovníků, protože bez toho by určitě nešlo realizovat naše plány.

V Brumově-Bylnici však máte i velmi aktivní spoluobčany, kteří se velmi aktivně zapojili do přípravy participativního rozpočtu, přiblížíte nám to?

Aktuálně jsme na radnici po schválení rozpočtu města zastupiteli spustili další novinku. A tou je zapojení občanů do participativního rozpočtu města, který momentálně řešíme. Jsem velmi mile překvapen, že se do tohoto prvního ročníku přihlásilo pětadvacet projektů s niž devatenáct projektů bylo radou města doporučeno pro hlasování občany. Lidé budou hlasovat o těchto projektech do konce března elektronicky, pomocí aplikace, kterou naši občané používají tzv. Mobilní rozhlas nebo svůj hlas mohou odevzdat na podatelně města. A svým aktivním přístupem se každý občan může spolupodílet na úpravách svého okolí. Počítáme s tím, že po ukončení hlasování budou výsledky včas zveřejněny a první zhruba dva až tři projekty dle finanční náročnosti bychom ještě v tomto roce realizovali.

Uvedete prosím, o jaké například projekty půjde?

Například se jedná o revitalizaci hřišť nebo jejich doplnění o hrací prvky, případně doplnění relaxačních prvků stávajících hřišť, mobiliář, výsadbu květin před domy a odpočinkové zony na cyklostezce nebo plocha pro scooter park atd. . Současně jsou tam i nápady, které nás zaujaly a pokud budou podpořeny hlasováním, tak mohou být v budoucnu znovu přihlášeny v dalším ročníku participativního rozpočtu nebo zařazeny v nějaké obdobné podobě do investičních akcí města . Jde svým způsobem sice o drobné opravy a úpravy veřejného prostranství, na druhé straně je to důležité právě proto, že lidé jsou více doma a nejezdí po světě, tak potřebují vytvářet zázemí v rámci hřišť či sportovišť. Jde opravdu o hezké podněty k zamyšlení a těší mě, že zájem lidí je takový.

V Brumově-Bylnici máte novinku, v oblasti komunálního odpadu, seznámíte nás s ní?

Novinkou, kterou jsme nedávno zavedli, je to, že jsme začali elektronicky evidovat komunální a tříděný odpad. Máme vytvořen systém, který nám umožňuje identifikovat všechny popelnice ve městě pomocí QR kódu. Umíme tak systém kontrolovat v režimu on - line . Prioritně tento systém slouží ke kontrole svozové služby. Jsme připraveni i na vyhodnocování toho, kolik odpadu ve městě tvoříme a jak se můžeme snažit ještě toto množství zmírnit a lépe odpad třídit. Jsem s tím velmi spokojen, protože to skvěle funguje a lépe se nám tímto řešením bude přizpůsobovat platným legislativním změnám oblasti odpadového hospodářství. Je však spousta dalších i drobných věcí, které se u nás dějí za pochodu.

Co město Brumov-Bylnice trápí? Je to například, stejně jako v ostatních městech, problém s parkováním?

Ano, z tohoto pohledu máme opravdu problémy, zejména na sídlištích, kde žije spousta našich obyvatel, ale taky určité procento lidí na sídlištích, kteří třeba ani nejsou občany města. Opravdu bych byl rád aby o trvalý pobyt požádali když tady bydlí, vychovávají zde své děti a jsou tady rádi, protože díky tomu mohou do našeho města přes rozpočtové určení daní obrazně přinést další peníze. Osobně si myslím, že tento problém je v mnoha městech a mnoho lidí o tomto z čeho město „finančně žije“ ani neví. Počet aut na našich sídlištích neustále a nekontrolovatelně roste všech obyvatel sídlišť poslední roky auta soukromé i služební zabírají parkovací místa. Momentálně tuto situaci nedokážeme úplně vyřešit.

Zcela jistě na tom, jaké má v tomto směru město možnosti postupovat, pracujete?

Zabýváme se a vypracovali jsme před časem koncepci parkovaní na sídlištích a veřejně jsme projednali s občany. Naším záměrem je etapové vybudování parkovišť na sídlišti Družba a na sídlišti Rozkvět, které již máme projektově zpracovány a řešíme další kroky včetně stavební povolení abychom mohli tento rok zahájit jejich realizaci. Vím, že podobné starosti řeší i v okolních obcích a městech. Líbí se mi však, že s městy a obcemi našeho mikroregion Valašské Klobucko i s okolními městy jako Slavičín a Luhačovice, sdílíme se starosty problémy, snažíme se je společně řešit, bavit se o tom, Tady to není o soupeření, je to o tom, že si můžeme vzájemně pomoci. Naše spolupráce funguje. A je na velmi dobré úrovni.

Vy však máte blízko i k slovenským sousedům a to ne jen kvůli tomu, že se Brumov-Bylnice rozprostírá téměř na hranici se Slovenskem. Jak jste na tom se spoluprací s obcemi za hranicemi?

Velmi dobře spolupracujeme se slovenskými starosty, primátory v blízkém okolí jako je Horné Srnie a Nemšová a dalšími přeshraničními kolegy. Samozřejmě, že velmi dobře spolupracujeme i s Trenčianským samosprávným krajem, se kterým jsme řešili společný projekt jako součást cyklostezky Bevlava a navazující Vážské magistrály pod názvem Z hradu Trenčín na hrad Brumov. Slovensko máme rádi a protože jsme pohraniční město, máme paradoxně blíže do Trenčína než do Zlína. Naše vzájemná spolupráce je na vynikající úrovni a moc nás mrzí, že jsou vzhledem k platným opatřením hranice částečně uzavřeny. Naše město je na Valašsku a jsme součástí Zlínského kraje, tudíž máme eminentní zájem o vzájemnou spolupráci právě v oblasti cyklo dopravy, i se Zlínským krajem a budu opravdu moc rád když nám to podaří.

Na co jste v Brumově-Bylnici pyšní?

Nemám rád slovo pyšní, raději bych jej nahradil slovem hrdí. A to jsme hlavně na aktivitu našich občanů. Kdy v participativním rozpočtu se nám projevilo, že lidé u nás se chtějí spolupodílet na životě ve městě. Také jsme rádi za to, že se nám podvedlo obnovit hradby kolem Hradu Brumov, protože pro nás je dominantou města, která je staletí jeho součástí. Dokázali jsme zde vybudovat nový amfiteátr, chceme kapacity hradu rozšířit pro kulturní a společenské akce. Na co jsme u nás „pyšní“, nedokážu popsat jednou větou. Protože když například vybudujeme odpočinkovou zónu, uděláme lesopark cyklostezku, podílíme se s ŘSD na stavbě kruhového objezdu, opravíme společně za spolupráce s ŘSZK cestu a chodníky, které vedou našim městem na Návojnou, nebo opravíme část silnice a chodníků v Sidonii a to vše za pochodu, v jednom nekonečném příběhu a stresu, tak si někteří říkají, že jsme asi blázni, ale mě to připadá normální.

Co by se vedení brumovské radnice do budoucna přálo, co máte na vašem městě rád?

Chceme, aby město fungovalo, rozvíjelo se. Přejeme si, aby tady lidi měli práci a zůstávali zde, což se nám teď alespoň částečně daří. Naše demografická křivka počtu obyvatel neklesá jako u některých měst, obcí a zůstává v nějaké výšce i díky firmám, které ve městě mají pro lidi práci. Také díky soukromým investorům, kteří staví byty nebo je opravují. Takže i tak se dá vnímat, že je tady u nás krásně. Samozřejmě nebudu nalhávat: momentální období není pro nikoho v rodinách a v zaměstnání jednoduché. Najdou se všude i u nás lidé v této covidové době, kteří mají jiný názor a dělali by to určitě lépe. I přes tyto negativní názory, které přináší atmosféra v celé naší společnosti, mne ta práce pořád ještě baví a naplňuje. Pořád si totiž myslím, že tady u nás žije většina velmi sympatických a příjemných lidí, kteří mají zájem město rozvíjet. A to mám na našem městě rád.