A ta přináší své ovoce. Vždyť za poslední rok se zde narodilo o téměř 40 miminek více než v minulých letech.

„Chceme maximální komfort pro naše obyvatele, aby měli dostupné i služby, aby si měli kde užít sport, současně aby měli dostupné kulturní vyžití. Abychom zde měli příležitosti, které například jinde mít nemusí,“ říká starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek v rozhovoru pro Deník.

V současnosti probíhá budování přístavby mateřské školky. Jak si město poradilo s financováním tak náročného projektu?

Zvládáme to tak, že i když jsme v tomto případě nemohli dosáhnout na dotační tituly, šli jsme cestou dlouhodobého úvěru, který zastupitelstvo schválilo. Viděli jsme to jako jedinou cestu, protože jsme město, které má okolo 5,5 tisíc obyvatel, a dotační tituly pro výstavbu mateřských školek se na nás tak nevztahují. Dnes jsem přesvědčen, že financování tohoto záměru dlouhodobým úvěrem byl dobrý krok. Ten úvěr jsme dělali za úplně jiných podmínek, než jaké jsou dnes. Výstavbu jsme zahájili v době, kdy se ceny stavebních materiálů nepohybovaly tak vysoko, ale byl těžko sehnatelný, přesto si s tím stavební firma poradila. Takže za mne je to super. Máme také pro tento záměr odsouhlasenu dotaci z MAS Ploština, o kterou jsme požádali a která by nám alespoň částečně pomohla financovat přístavbu školky. Takže relativně malá částka půjde z MAS Ploština. Takže budeme tuto přístavbu včetně rekonstrukce a vybavení kuchyně školky financovat dlouhodobým úvěrem, vlastními prostředky i dotací z MAS Ploština. Také chci připomenout, že v tomto případě všichni zastupitelé napříč politickým spektrem souhlasili s dlouhodobým úvěrem. Všichni věděli, že byl nutný, protože čekat v tomto případě na nějaký dotační titul například dva roky – to už je vše špatně.

Brumov-Bylnice, město plné sportu i míst pro turistiku.
Nové družstevní byty mají přitáhnout mladé rodiny do Brumova-Bylnice

Kromě školky, souvisí s narůstajícím počtem obyvatel ve městě také počet vozidel. Město, tak stejně jako většina dalších na Zlínsku, řeší problémy s parkováním, Jak to vypadá v Brumově-Bylnici?

V současnosti se zabýváme rozšiřováním parkovacích ploch pro obyvatele na sídlištích Družba a Rozkvět, aby nestáli se svými vozidly na našich komunikacích.

Sídliště Družba, to je pro nás s největší lokalita, s největší hustotou obyvatel. Proto jsme před dvěma lety udělali dopravní studii, zjišťovali jsme dopravním průzkumem, kolik parkovacích míst na tomto sídlišti chybí. Auta nám zde parkují kdekoliv, míváme tak i problémy s IZS, kdy jejich vozy nemohou projet, a lidé si toto neuvědomují. Takže jsme se rozhodli v rámci parkovací studie na sídlišti Družba jít systémem etapových výstaveb jednotlivých parkovacích stáních pro obyvatele. To samé chceme budovat na sídlišti Rozkvět, kde jsme minulý týden zahájili výstavbu dalšího velkokapacitního parkoviště. Také jsme měli debatu na téma parkovacích domů. Jenomže jde o tak velkou investici pro město, že si ji nemůžeme dovolit, jedná se o investici řádově o 30-40 milionů. Město však nemůže zvýhodňovat obyvatele sídliště vůči obyvatelům rodinných domů, kde jim nikdo nebude stavět parkování k jejich domům za peníze města, ale každý je povinen udělat si to sám. Pokud by parkovací dům měl fungovat, tak by to musel někdo financovat, musí být to rezidentní stání být zaplaceno a ti lidé by zase řekli, my tam stát nebudeme, je to moc peněz, my budeme raději stát raději na trávě venku. Takže tohle není cesta. Proto řešíme jednotlivé větší velkokapacitní dvě místa, - parkoviště a

zbytek lokality budeme doplňovat o další parkovací místa, až v poslední fázi podle tohoto našeho průzkumu by mohl vzniknout parkovací dům. Ale to už opravdu tehdy, kdy nebudete mít kam tyto místa rozšířit. Na druhou stranu na sídlištích nemůžeme budovat jen betonové plochy, ale musí tam být i zeleň.

Ve všech městech v republice, tedy i na Zlínsku, se po době pandemických opatření začíná zase vracet kultura. Jak je to vlastně s kultruním vyžitím v Brumově-Bylnici?

U nás je to například oproti Valašským Kloboukům trochu jiné. Tam funguje spousta kulturních a folklorních spolků, kde to mají zakořeněno jako tradici. Já bych řekl, že u nás folklorní činnost není už tak zakořeněná. Protože asi v době, kdy tady vznikl velký průmyslový podnik Mez, tak v něm pracovalo spoustu lidí z různých koutů republiky a tím pádem není tady folklor až tak tradiční. Kultura u nás ale funguje, máme tady kulturní dům, kde probíhají různé akce, a my chceme jejich počet zvětšovat. Tradice nám taktéž udržují naši senioři ve sboru Trávnica nebo děti ve folklorním kroužku v DDM kteří rádi zpívají. Máme tady hrad, a to bereme jako hlavní gro letní sezony. Na hradě jsme budovali amfiteátr a tam kultura v létě opravdu probíhá. Jsou tam letní kina, je tam naplánováno vystoupení kapel, je tam divadlo. Tyto aktivity chceme dál rozšiřovat. Například na divadelní představení sem jezdí i lidé z okolních obcí a měst. Co se týká kulturních akcí na hradě Brumov, nazvali jsme to v rámci Kulturního léta: 102 schodů za kulturou. Což senioři mají problém vyjít, proto hlavně kvůli nim, jsme uspořádali na náměstí svatováclavské hody, což byla skvělá akce, která celé náměstí zaplnila jejími návštěvníky. To mne velmi mile překvapilo.

Na jaké nové akce se mohou milovníci kultury a poslečenského života v Brumově - Bylnici těšit?

Na začátku letošního roku jsme měli poprvé akci Rozloučení s vánočním stromečkem. Jde o novou věc, kterou chceme dělat jako tradici. Protože jsme před Vánoci vyhráli soutěž ve Zlínském deníku O nejkrásnější vánoční strom (Úsměv.). Byla to moc povedená akce, brumovští skauti pod režijní taktovkou místostarosty pana Strnada pomohli v Tříkrálové sbírce, součástí programu bylo jejich představení a bylo opravdu krásné. I tohle jsou věci, které vznikly za pochodu. 

Hrad Brumov v Brumově – Bylnici, místo s tajemnou minulostí.
Hrad Brumov skrývá mnohá tajemství

Brumov – Bylnice je město, které na počet obyvatel má nejvíce sportovních zařízení, připomenete nám jaké?

Ano, často používáme slogan město Brumov-Bylnice je město sportu. Pro představu zde máme 21 sportovišť a 17 dětských hřišť. Mimo jiné vnitřní a venkovní bazén, několik fotbalových a víceúčelových hřišť, zimní stadion a další sportovní zařízení. Samozřejmě, za součást sportovišť města považujeme i cyklostezku BEVLAVA, která se po dokončení stane důležitou mezinárodní cyklotrasou.

Co Brumov-Bylnici trápí? Jde zde také o evergreen „doprava“?

Doprava nás trápí s ohledem na mnohem větší počet aut v ranních nebo odpoledních špičkách, kdy lidé cestují za prací. Také blízkost hranic se Slovenskem, kde sice máme omezenou dopravu přes hranice pro kamiony s maximální nosností 7,5 tuny, ale neustále řešíme stížnosti na porušování a

průjezdy převážně zahraničních kamionů, aby si zkrátily cestu k dálnici která je „za humny„ v nedaleké obci Nemšová.

Chystáte ještě další investice?

Samozřejmě, že připravujeme další projekty a investiční akce. Namátkou třeba přestavbu staré tělocvičny na sportovní halu, celkovou rekonstrukci budovy ZŠ za účelem snížení energetické náročnosti a rekonstrukci kuchyně ZŠ, taktéž další etapu cyklostezky BEVLAVA v místní části Sv. Štěpán, zabýváme se i investiční přípravou na úpravy kulturního domu včetně nového hlediště. Myslíme i na zkrášlení okolí města i další výsadbou atd.

Co máte na vašem městě rád?

Rád mám optimisticky naladěné a inspirativní lidi v našem městě. Velmi rád mám krásné okolí našeho města, přírodu, která i v této nelehké době umožňuje načerpat elán, klid a pozitivní energii.