„Stávající cisterna patřila mezi nejstarší a byla již značně zastaralá,“ vysvětlil důvody technické obměny Aleš Dufek, náměstek primátora, který má v gesci také oblast bezpečnosti.

„Na novém vozidle můžeme ocenit především zvýšenou bezpečnost a také rychlost přesunů k zásahům,“ doplnil Martin Hubáček, starosta JSDH Zlín-Klečůvka.

Celková cena vozidla činí 2 105 884 korun včetně DPH, z toho na pořízení vozidla čerpalo město Zlín dotaci 450 000 korun od generálního ředitelství HZS ČR v rámci programu Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“.

Částku 300 000 korun se podařilo získat jako individuální podporu z Fondu Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky. Úhrada ze strany města Zlína činí tedy jen 1 355 840 korun.