„Loni se nám od navrhovatelů sešlo 34 inspirativních nápadů. Na realizaci devíti vítězných projektů se v současnosti pracuje. Už je však čas přemýšlet o návrzích, které by lidé chtěli přihlásit do letošního ročníku,“ připomíná radní Jana Bazelová.

Své návrhy budou moci lidé podávat od 1. dubna do 31. května. Během léta bude pak pracovní skupina zaměstnanců města prověřovat, zda jsou návrhy reálně proveditelné. Na podzim se uskuteční představení soutěžních návrhů a veřejnost bude informována o možnosti hlasování.

„Samotné hlasování bude zahájeno v listopadu. Poté budou výsledky představeny veřejnosti a v roce 2022 se začne pracovat na realizaci vítězných návrhů,“ řekla koordinátorka projektu Kamila Gamalová .

Zlíňané budou moci navrhovat dva druhy projektů a to takzvané malé projekty (do 0,5 milionu korun), na které jsou vyčleněny dva miliony, a velké projekty (do 1,5 milionu korun), na které jsou vyčleněny miliony tři.

Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu. O vítězných návrzích rozhodnou lidé v hlasování. Navrhovat projekty mohou i lidé, kteří ve Zlíně bydlí, ale nemají trvalé bydliště, například studenti univerzity.

Podrobná pravidla jsou na webu města a stránce projektu www.tvorimezlin.cz.