„S účinností od 1. dubna budou děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let mít nárok na slevu z jízdného ve výši 50 %. Sleva 75 % z jízdného zůstane zachována pouze pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P,“ uvedl podrobnosti Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

„Nárok na slevu musí prokázat cestující od 15 do 18 let a cestující nad 65 let platným osobním dokladem s fotografií, studenti ve věku 18 až 26 let pak studentským průkazem s fotografií. Děti do 6 let se i nadále přepravují bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího držitele průkazu ZTP/P,“ dodal Martin Štětkář.

Na linkách IDZK platí v současné době takzvaný kilometrický tarif. Cestující platí 1,20 korun za každý kilometr jízdy a 9 korun nástupní sazbu. K platbě je možné využívat hotovost, platební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka či ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi spoji do 30 minut (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji – pozn. red.). Slevy se počítají z plného jízdného a zaokrouhlují se vždy na celé koruny dolů.

Převoz kol bude levnější

„Výše slev je nastavená státem, my na ni vliv nemáme,“ konstatuje Martin Štětkář. Zlínský kraj ovšem od dubna stanovuje jednotnou cenu za převoz kol, a to deset korun bez ohledu na délku trasy. Cena bude platit jak ve vlacích, tak v sezónních cyklobusech.