Úplný rozhovor si můžete přečíst zde.

Dobrý den, kdy vás a lidi z Unie napadlo dát se dohromady a začít se zajímat o vznik městských částí? Broňa K.

Dobrý den, oficálně jsme o této formě začali uvažovat již asi před rokem, i když nutno podotknout, že nutnost změnit fungování správy města ve vztahu k místním částem jsme cítili daleko déle. Jakýmsi mezistupňem byla snaha podpořit vznik osadních výborů, které však nakonec prosazeny nebyly. Hledali jsme takové formy účasti na rozhodování, které by nám zajistili to, oč nám dlouhodobě jde - tzn. možnost vlastní samosprávy a spravedlivý podíl na financích města, a přitom, abychom zachovali Zlín jako celek.

Můžete popsat jak může městská část ve Zlíně vzniknout? Občan Zlína

Dobrý den, městská část může vzniknout na základě rozhodnutí zastupitelstva statutárního města nebo na základě referenda. Formou obecně závazné vyhlášky pak zastupitelstvo města schvaluje statut, které vymezuje území městských částí, svěřuje jim práva a povinnosti a určuje rozpočet. Vznik městské části není omezen počtem obyvatel ani územím, tak jako je tomu např. v případě vzniku samostatné obce. Obojí by však mělo být stanoveno účelně proto, aby byl zajištěn kvalitní výkon samosprávy. Zastupiteléměstské části jsou voleni v řádných volbách.

Dobrý den, chystáte nějakou demonstraci? B. V.

Dobrý den, určitě nechystáme. Naším prostředkem je dohoda.

Paní Štauderová, chystá se k vám do unie připojit ještě některá část Zlína? Která a kdy? Čeho si myslíte, že dosáhnete? Zastupitelům se nebude chtít rozhodovat o míň penězích… olaf

Dobrý den, máme kolem sebe další sympatizanty, kteří cíle Unie podporují a chtějí se stát jejími členy. Momentálně jsou ve fázi založení sdružení, protože jen sdružení může být členem Unie. O jejich oficiálním připojení se k nám budeme informovat. Cílem Unie je zajistit obyvatelům místních částí lepší uspokojování a hájení jejich místních zájmů. Z pozice města tyto potřeby nemusí být vnímány jako důležité a mohou být zanedbávány, protože jsou těmto problémům vzdáleny. Jedná se o přiblížení rozhodování o věřejných záležitostech občanům v příslušných městských částech.

Proč Vám nestačí rozhodovat si o penězích, které teď přidělila radnice regionálním komisím? Děkuji za odpověď. ZB

Dobrý den, nejde nám jenom o peníze, ale o rozhodování si o vlastních záležitostech v místě našeho bydliště. Nač budou místní části peníze, když nebude mít možnost závazně rozhodnout o tom, co se na jejím území bude dít? Když Vám v místní části postaví např. chemickou výrobu, pak Vám ani peníze nepomůžou. Navíc 25 mil. Kč přiděleným místním částem pro rok 2009 představuje 1,6 % celkových příjmů města (1,5 mld. Kč). Toto je částka, která skutečně může sloužit k zajištění drobných a středních potřeb. Takto také byla prezentována radnicí v návrhu rozpočtu. Nejedná se tedy o částku, která by místní části zaručila strategický rozvoj.

Dobrý den, jste ochotní nějakým způsobem stávkovat, kdyby městské části nevznikly? Nováček A.

Dobrý den, toto určitě není forma prosazení vzniku městských částí a touto cestou nepůjdeme. Městská část může vzniknout na základě rozhodnutí zastupitelstva města, a to přijetím statutu anebo ve formě referenda. Obsah statutu by měl být předmětem dohody mezi Unií a těmi, kteří o něm budou rozhodovat. Věříme, že najdeme dostatek podpory proto, aby se změnil způsob fungování města ve vztahu k místním částem. Myslím, že město potřebu změny vnímá stejně a konsensu nakonec dojdeme.