Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 150 milionů město pokryje z investičního úvěrového rámce.

„Při sestavování rozpočtu na rok 2024 jsme se snažili pokrýt běžný chod města v parametrech rozpočtů předchozích let. Museli jsme ale přihlédnout k aktuálním změnám, jako je například vládní konsolidační balíček k ozdravení veřejných financí, kdy nás nejvíce zasáhnou změny v rozpočtovém určení daní. Na příjmové straně rozpočtu jsme na tyto skutečnosti reagovali a snížili daňové příjmy dle predikce ministerstva financí i odborných společností. Běžné výdaje se nám daří držet na úrovni předchozích let,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Oblastí, kde ve schváleném rozpočtu došlo k navýšení, jsou investice. „Ty by měly být ve výši téměř 250 milionů korun, což je ve srovnání s předchozím rokem o 157 milionů více. K financování tohoto rozdílu bude použit úvěrový rámec ve výši 200 milionů korun, dotace a úvěr se zvýhodněným úrokem, na který má město v současné době příslib od Státního fondu podpory investic,“ vysvětlila starostka.

Na Slanici vyroste nový čtyřpodlažní dům. Nabídne k pronájmu 31 bytů
Ve Zlíně Na Slanici vyroste nový čtyřpodlažní dům. Nabídne k pronájmu 31 bytů

V roce 2024 i dalších letech hodlá otrokovická radnice investovat do nájemního bydlení. „Počítáme s výstavbou nového bytového domu na ulici Hložkova, Novými Hurdiskami, zasíťováním pozemků v lokalitě Laziště i revitalizací sídliště Trávníky. Úvěrový rámec je sjednán také proto, abychom těmito velkými projekty nezastavili další dění ve městě. V návrhu rozpočtu na rok 2024 najdeme na straně kapitálových výdajů více jak 77 položek,“ sdělila Hana Večerková.

Samotné Nové Hurdisky si podle radnice v roce 2024 vyžádají 50 milionů korun z celkových nákladů projektu 188 milionů, které budou dále rozloženy v letech.

Teplárna ve Zlíně
Za teplo si ve Zlíně příští rok připlatí

„Významná část výdajů přijde na modernizaci základních škol. Počítá se také s rekonstrukcí městské knihovny na Baťově, s pokračováním revitalizace Rekreačního areálu Štěrkoviště, s projekty POHNI městem, opravami komunikací i modernizací elektronické požární signalizace na SENIORu, kde se bude také projektovat přístavba budovy,“ vyjmenovala mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.