Kvůli pokračující stavbě jihovýchodního obchvatu Otrokovic, byla zaslepena ulice Dr. Beneše v Napajedlích, která byla jednou z příjezdových a opačně cest města. Nyní tady nově tady vznikne rampa, kterou po dokončení stavby JV obchvatu Otrokovic v roce 2021 budou moci řidiči využívat jako vjezd na dálnici D55 z ulice Dr. Beneše, a kterou se napojí jak na dálniční obchvat, tak i na silnici I/55.

„Sjezd na komunikaci I/55 bude v podobě kruhového objezdu vybudován na úrovni čerpací stanice OMV. Do té doby budou motoristé mířící do severní části Napajedel jezdit po komunikaci III/4973,“ uvedla za investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková.

Do doby ukončení výstavby tohoto tělesa, se budou muset obrnit trpělivostí zejména řidiči, mířící směrem na Uherské Hradiště.

Již počátkem listopadu loňského roku se Správě Zlín ŘSD podařilo s předstihem zprovoznit pohořelickou křižovatku.

„Řidiči opět mohou projet do Pohořelic po komunikaci III/4975 a do Napajedel po silnici III/4973. Ve stejný den se naopak uzavřela ulice Dr. Beneše v Napajedlích,“ upřesnila mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Přesto, podle vyjádření dotčených orgánů a osob, k narušení chodu dopravy ve městě, toto dopravní omezení nevedlo.

„Děti nejsou ve školách, hodně lidí je doma v covidové době, tak asi proto,“ míní mnozí řidiči.

„To by asi bylo horší,“ komentoval například ředitel napajedelské městské policie Milan Smělík. Podle něj ale nejsou komplikace v dopravě ve městě znát. Stejný názor mají i příslušníci státní policie.

„Dopravní policisté vykonávají dohled v namátkových časech nad provozem v Napajedlech, ale musíme konstatovat, že nemáme hlášeny žádné větší problémy v dopravě z tohoto místa a není potřeba tam pravidelně řídit dopravu,“ uvedla za krajskou policii Lenka Javorková.

„Obávala jsem se negativních důsledků na naše město v souvislosti s výstavbou dálnice, zejména co se týká objízdných tras vedoucích přes Napajedla. Podle mne se situace zvládla a zvládá dobře, přesto ještě musíme vydržet, než bude vše dokončeno podle plánu,“ uvedla starostka Napajedel Irena Brabcová.

Podle ní se zaslepení ulice Dr. Beneše nejen zapíše do dějin Napajedel.

„Byl to důležitý krok směrem k dokončení  výstavby tohoto úseku dálnice,“ naznačila napajedelská starostka.