Už několikrát musela kvůli přepracování dokumentace posunout termín výstavby. Nyní znovu. Budovat nezačne počátkem roku 2011, ale nejdříve v jeho polovině.

Posudek dorazil do Zlína v pondělí

Administrativa může být na dlouhé lokty. Pražskou společnost ECM brzdí od záměru už několik let. Důvodem jsou stěžovatelé, kteří se obracejí na Krajský úřad ve Zlíně. Obávají se nárůstu dopravy, hluku a emisí nejen během stavby. I kvůli nim musela firma původní dokumentaci přepracovat. To však nestačilo. Na jaře dostal developer nově za úkol nechat zpracovat nezávislý oponentní posudek možných vlivů obchodního centra na životní prostředí. Krajský úřad ve Zlíně jej dostal do rukou v pondělí.

„Předložený posudek nyní krajský úřad prostuduje a zhodnotí z hlediska jeho úplnosti. Do desíti pracovních dní, jak mu ukládá zákon, jej zveřejní na úřední desce Zlínského kraje a na webových stránkách www.cenia.cz. Poté následuje třicetidenní lhůta na vyjádření k tomuto posudku pro orgány veřejné správy i veřejnost. Zhruba ke konci lhůty se bude konat veřejné projednání,“ vysvětlil mluvčí Zlínského kraje Milan Plesar.

Obchodně-společenské centrum Kaskáda, Zdroj: ECM

Jasněji má být začátkem roku

Přesný termín veřejného projednání krajský úřad zatím nezná. Veřejnosti jej však prý včas oznámí. Bude totiž poslední možností uplatnění připomínek k danému záměru a současně k závěrečnému sběru informací a podkladů k vydání stanoviska EIA.„Předpokládá se, že v lednu 2011 krajský úřad toto stanovisko vydá,“ doplnil mluvčí Plesar.

Centrum Kaskáda má vyrůst na místě dnešního parkoviště v ulici Březnická pod Sportovní halou Euronics. Společnost ECM k němu ale ještě potřebuje získat od magistrátu územní rozhodnutí a stavební povolení. To může trvat dalšího. půl roku.„Původně plánovaný termín zahájení stavby Kaskády se tak posouvá. Předpokládaná doba výstavby od vydání stavebního povolení je jeden a půl roku,“ přiblížil Vodička.

Kontroverzní obchodně-společenské centrum má mít čtyři kaskádově odsazená nadzemní a tři podzemní podlaží. Jeho součástí bude podle plánu celkově zhruba 120 obchodů, kaváren, dětských koutků, fitness a welness studií i restaurací. Součástí objektu bude šest stovek bezplatných parkovacích míst, která budou sloužit nejen návštěvníkům centra. Trolejbusová točna, která nyní tvoří součást parkoviště, se má posunout o pár metrů výše směrem ke Sportovní hale Euronics.

Obchodně-společenské centrum Kaskáda, Zdroj: ECM