Názory na tento záměr se mezi zastupiteli ale různí. Skritikou přišel například zastupitel Antonín Seďa (ČSSD). „Otázkou je zejména vzhled podobné stavby. Současné parkoviště a okolní plochy tvoří ucelený pohled na okolí sportovní haly a kina Hvězda. Obávám se, že pokud se bude jednat ovysokou stavbu bez střechy, ráz této lokality by nesmírně utrpěl,“ zamyslel se Seďa. Oužitečnosti plánu ale nepochybuje architekt města Aleš Holý.

„Přiznám se, že jsem ozáměru příliš podrobností neslyšel. Vkaždém případě by nadzemní parkoviště velmi zlepšilo možnosti parkujících řidičů. Podobná stavba by ale nesměla být příliš vysoká. Zůstává otázkou, jestli by nízká stavba dokázala pojmout větší počet aut. Vopačném případě by totiž neměla smysl,“ vyjádřil se kzáměruHolý.