Termín dokončení Deníku potvrdila za hlavního dodavatele stavby, společnost EUROVIA CS mluvčí Iveta Štočková.

„Na základě pokynu investora jsme začali pracovat na konci roku 2021, kdy jsme v trase odstranili zeleň a stromy. Následovala nutná zimní přestávka, kdy z důvodu zimní údržby nebylo možné pracovat. V polovině března 2022 začaly přípravné práce a stavební pak před týdnem, 21. března. Dokončení prací se plánuje na polovinu října 2022,“ uvedla mluvčí.           

Celková předpokládaná cena díla se vyšplhá okolo 37 milionů korun, sedmadvacet milionů bude hradit město Zlín, deset Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Stavba bude čerpat dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území. Předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny v roce 2022.

S fyzickou přípravy stavby se začalo v posledním čtvrtletí loňského roku.

Potravinová banka ve Zlínském kraji. Ilustrační foto
Šéfka potravinové banky: Dary od lidí nás zachránily na úvod uprchlické krize

„V říjnu začneme se stavbou okružní křižovatky na konečné trolejbusů u Kocandy. Jedná se o první etapu plánovaného projektu, a to napojení části Jižních Svahů – Podlesí. Vznikne tak další trasa mezi sídlištěm a centrem města,“ přiblížil za zlínskou radnici Michal Čížek odpovědný za oblast dopravy.

Podle spoluinvestora bude nová okružní křižovatka čtyřpaprsková s vnějším průměrem 40 metrů, v místě koncové zastávky bude vybudován objekt sociálního zařízení pro řidiče MHD.

Stavební úpravy křižovatky si také vyžádají přeložky, rozšíření, případně úpravy inženýrských sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V místě stavby bude nutné podle vyjádření odboru dopravy zlínské radnice dokončení všech stavebních prací provést vegetační a sadové úpravy.

Další etapa propojí hlavní tah s Podlesím

„Realizace se předpokládá v několika etapách. Do té první se zahrne úprava trasy silnice ulice Okružní s okružní křižovatkou a točnou MHD. Další etapou bude propojení hlavního tahu Jižními Svahy s lokalitou Podlesí. 

„Druh vozidel užívajících toto propojení by měl být omezen celkovou tonáží vozidel, a to s ohledem na charakter přilehlé zástavby bydlení a nástup do rekreačního zázemí města,“ Michal Čížek s tím, že tato komunikace nebude určena ani pro vozy MHD.

Ilustrační foto
Ve Zlíně vyhlásili soutěž na dostavbu historické radnice v centru města

V místě dnešního areálu stavebnin může vzniknout plošné parkoviště pro návštěvníky přilehlého rekreačního lesa.

Město nezapomnělo na pěší a cyklisty. Stávající systém pěších tras bude doplněný o nové trasy související s okružní křižovatkou a točnou MHD,“ připomněl za město Michal Čížek.

- Podle objednatele stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje je předmětem díla je stavební úprava silnice III/49018 spočívající v odstranění stávajícího nevyhovujícího směrového oblouku včetně výstavby nové okružní křižovatky (OK).
- V souvislosti s výstavbou rondelu bude směrově upravena trasa stávající silnice III/49018 v úseku od místa navazujícího na úpravu silnice realizované v roce 2018 (Zlín-Vršava – Jižní Svahy) po novou OK. 
- V tomto úseku bude vybudována kompletní konstrukce vozovky. Stavební úprava silnice za OK (směrem do Zlína) bude provedena po konec pravostranného zastávkového pruhu MHD. V místě pravostranného zastávkového pruhu MHD bude vybudován nový protilehlý zastávkový pruh MHD včetně nástupiště. Nová OK bude čtyřpaprsková s vnějším průměrem 40 metrů. 
- Připojení účelové komunikace a připojení koncové zastávky (točny) MHD je součástí stavby města Zlín. Šířka jízdního pruhu bude 6 metrů, šířka prstence bude 2,5 metru. Vozovka a prstenec budou mít betonový povrch. Vnější hrana OK a středového ostrovu bude vymezena obrubníky.
- Odvodnění bude zajištěno pomocí vpustí umístěných u obrubníků a napojených do projektovaných kanalizačních přípojek. Součástí stavby bude též svislé a vodorovné dopravní značení a přeložka vodovodu.
- Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/49018 po etapách za použití světelného semaforového zařízení.