Co se týče počtu přihlášených, číslo 44 dosáhlo rekordu nejen ve Zlínském kraji, ale v České republice vůbec. V ostatních krajích se totiž počet zúčastněných staveb pohyboval průměrně od patnácti do pětadvaceti.

Přihlášená stavební díla byla rozdělena do sedmi kategorií. Univerzitní centrum a onkologické centrum získali prvenství jako Stavby občanské vybavenosti. „Budovy se liší svým využitím, technologiemi i materiály, proto získaly ocenění obě. Univerzitní centrum je na velmi vysoké architektonické úrovni včetně interiéru. Rekonstrukce 21. pavilonu Baťovy nemocnice byla náročná, ale velmi zdařilá,“ sdělila předsedkyně odborné poroty soutěže a hlavní architektka města Zlína Dagmar Nová.

V kategorii Domy pro bydlení vyhodnotila porota jako nejlepší Bytový dům ve Zlíně v části Partyzánská od architekta Pavla Míčka. Nejkrásnější rodinný dům pak stojí v Přílepech u Holešova a projektoval jej architekt Jiří Jílek.

Hodnotily se dále stavby průmyslového a zemědělského charakteru, kde dopadlo nejlépe administrativně – logistické centrum společnosti Lapp Kabel v Otrokovicích. V kategorii dopravních, inženýrských a ekologických děl získala první místo část dálnice D1 v Kroměříži. Nejlepším rozvojovým projektem obce se potom stala revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

V objektech postavených mimo Zlínský kraj, ale regionální společností, získali titul Stavba roku 2008 Bytový a komerční komplex Jesenice City od otrokovické firmy SMO a Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika ve Svitavách od kroměřížské VW Wachal.

Cenu hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka obdržel Domov důchodců v Otrokovicích, Cenu novinářů rekonstrukce a dostavba tělocvičny v Nezdenicích na Slovácku.

Hodnotící porota byla složená z organizátorů soutěže, krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, České komory architektů a krajského úřadu. Její zástupci posuzovali výhradně stavební díla dokončená v minulém roce. Brali přitom v úvahu architektonické řešení stavby, její začlenění do okolního prostředí, význam pro dané místo, ekonomickou náročnost i kvalitu provedených prací.

Přihlášené objekty do jednotlivých kategorií a jejich umístění sedmého ročníku soutěže:
I. Stavby občanské vybavenosti
Hlavní ceny:

Univerzitní centrum ve Zlíně

KNTB ve Zlíně – onkologické centrum

Čestná uznání:

Oprava a rekonstrukce objektu „U hejtmana Šarovce“ v Uherském Hradišti

Obchodní a zábavní centrum Zlaté Jablko ve Zlíně

Krytý bazén Valašské Meziříčí

Další přihlášené:

Zřízení prodejny, muzea a kanceláří na zámečku TON

Podzemní parkoviště a obchodní dům ve Vsetíně

Domov důchodců Otrokovice

Uherskohradišťská nemocnice – přístavba a stavební úpravy porodnicko-gynekologického oddělení

Krajské středisko zdravotnické záchranné služby ve Zlíně

Obchodní centrum Uherské Hradiště

II. Domy pro bydlení
Hlavní cena:

Bytový dům Zlín – Partyzánská

Čestná uznání:

Dům s chráněnými byty a Charitativní domov v Hluku

Dům s chráněnými byty Zlín – Malenovice

Další přihlášené:

Polyfunkční dům, náměstí Míru, Kroměříž

Nástavba obchodu Otrokovice Trávníky

III. Rodinné domy
Hlavní cena:

Rodinný dům v Přílepech u Holešova

Čestná uznání:

Rodinný dům Zlín – Prštné

Rodinný dům Zlín – Mladcová

Další přihlášené:

Rodinný dům Zlín – Prštné

Novostavba rodinného domu Zlín – Mladcová

Bečva Villa Resort

IV. Průmyslové a zemědělské stavby
Hlavní cena:

Administrativně-logistické centrum společnosti Lapp Kabel v Otrokovicích

Čestné uznání:

Závod na výrobu plastů – Zálesí Luhačovice

Další přihlášené:

Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně

Obchodně-servisní centrum Zlín – Vršava

V. Dopravní, inženýrské stavby a ekologické stavby
Hlavní cena:

D1 Kroměříž západ – Kroměříž východ

Čestná uznání:

Silnice III – Hovězí – Hovízky mosty

Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko

Další přihlášené:

Silnice II Bystřice pod Hostýnem, průtah v ulici Přerovská

Silnice II Uherský Ostroh, průtah

VI. Realizace rozvojových projektů měst a obcí
Hlavní cena:

Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů

Čestné uznání:

Oprava náměstí svatého Ondřeje, Uherský Ostroh

Další přihlášené:

Rekonstrukce a dostavba tělocvičny v Nezdenicích

ZŠ Študlov, nástavba a stavební úpravy, přístavba

VII. Stavby realizované mimo Zlínský kraj
Zvláštní ceny:

Bytový a komerční komplex Jesenice City

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy

Čestné uznání:

Obchodní centrum OAZA Kladno – Kročehlavy

Další přihlášené:

Restaurace KFC Hradec Králové

Hornbach Olomouc

Rodinný dům v Nučicích

Výstavba nového závodu OPAL Brankovice

Bytový dům – apartmány Zlatá vyhlídka, Jánské Lázně

Heřmanův Městec – výstavba nádrží