V roce 2016 zařadila česká vláda toto dílo mezi prioritní a strategické stavby. Začaly se tak plnit první úkoly nezbytné k přípravě tohoto díla.

Patřila k nim mimo jiná takzvaná přírodě blízká opatření. Dále pak vytrasování a navržení přeložek inženýrských sítí a komunikací. V současnosti Povodí Moravy provádí výkup pozemků.

„Na začátku března jsme měli setkání s představiteli Povodí Moravy. Tam nám představili členění výstavby Vodního díla Vlachovice. Tato stavba je rozdělena do jedenácti celků. Jde o jednotlivé části výstavby; ať už se jedná například o přírodě blízká opatření, odkanalizování obcí, výstavbu komunikací a doprovodných staveb, či výkup pozemků a další,“ seznámil starosta Vysokého Pole Josef Zicha.

Co se týká zmiňovaných výkupů pozemků, je podle něj pro tento účel alokovaná částka ve výši 710 milionů korun.

„Doposud byly uzavřeny smlouvy s majiteli dotčených pozemků ve výši 440 milionů korun,“ uvedl Josef Zicha s tím, že výkupy mají být ukončeny v příštím roce.

„Řešili jsme dotazy, zda se při výkupu vyskytují problémy s vlastníky dotčených pozemků. Ty zatím nejsou.. Někteří lidé váhají, ale vše probíhá vcelku dobře,“ ujistil bývalý náměstek hejtmana a zlínský krajský zastupitel Josef Zicha.

Co se týká dalšího z bodů výstavby Vodního díla Vlachovice, odkanalizování dotčených obcí, je podle starosty vyhlášeno výběrové řízení na projekční firmy. Odkanalizování čeká i Vysoké Pole, Drnovice nebo Tichov.

„My jsme odkanalizování a čističky nedělali, takže nám to bude vyhovovat. Některé obce, například Újezd nebo Loučka, ale už mají jednotné kanalizace hotové. Nyní se však bude budovat oddělená kanalizace a oni to budou muset lidově řečeno celé překopat,“ naznačil Josef Zicha s tím, že to ještě bude běh na dlouhou trať.

„Podle plánu, které má Povodí Moravy, se budou kanalizace budovat až v roce 2026. Když to všechno půjde velmi dobře, tak o rok dříve. Tato situace nás velmi omezuje, protože nemůžeme například přistoupit k rekonstrukci komunikací a chodníků. Už to trvá dlouho a jsme s občany z toho docela špatní,“ přiznal Josef Zicha.

Snad právě přítomnost obrovské vodní nádrže, sítě cyklostezek, nádherná okolní krajina, která obec obklopuje v její bezprostřední blízkosti i v širokém okolí, může za to, že lidé tam mají o bydlení velký zájem.

Sehnat stavební pozemek je velký problém

„Je to obrovský problém, protože po stavebních pozemcích je extrémně velká poptávka. Přitom cena pozemků se za poslední roky několikrát zvedla. Obec sice připravuje stavební pozemky, ale zájem o ně je tak velký, že jejich příprava je finančně náročná. Musíme tuto investici zahrnout do jejich kupní ceny. Takže k tomu, že tyto pozemky jsou drahé samy o sobě, naroste jejich cena ještě o investice do infrastruktury,“ shrnul starosta Vysokého Pole.

„Co se týká naší obce, tak co vím, jsou zde volné dva domy k prodeji. Jinak se všechno okamžitě prodá,“ doplnil.