„Bude se jednat o moderní výjezdovou základnu, která bude odpovídat potřebám zdravotnické záchranné služby v 21. století,“ řekl ředitel ZZS ZK Josef Valenta při slavnostním aktu.

Útočiště tam najde zhruba 70 zaměstnanců. Do ostrého provozu by měla být výjezdová základna, která nahradí tu stávající v prostorách Polikliniky Otrokovice, spuštěna počátkem roku 2024.

„Rozpočet jedné z největších investičních akcí ZZS ZK posledních let je naplánován na 130 milionů korun. Na financování se bude podílet 50 miliony korun Zlínský kraj, zřizovatel ZZS ZK, a 85 miliony korun Evropská unie prostřednictvím dotačního programu. Ve výběrovém řízení uspěla a zhotovitelem zakázky je stavební společnost MANAG,“ přiblížil mluvčí ZZS ZK Jakub Omelka.

Přesun ikonické skluzavky na otrokovickém koupališti
Ikonickou skluzavku v Otrokovicích přesunul jeřáb. Na čestné místo

„Stávající prostory otrokovické výjezdové základny jsou nevyhovující. Nenabízí dostatek místa pro skladování materiálu, léků i zaparkovaných sanitních vozů. Nepřijatelné jsou i z hlediska organizačního uspořádání či zázemí pro posádky,“ uvedl ředitel ZZS ZK Josef Valenta. „Na nové výjezdové základně bude nonstop provoz tří výjezdových skupin,“ upřesnil.

„Zdravotnická záchranná služba odvádí skvělou a spolehlivou práci. Záchranáři jsou vždy tam, kde je potřeba. S tím musí jít ruku v ruce i kvalitní zázemí jak v rámci vybavenosti technikou, tak pokud jde o budování výjezdových základen, což je dlouhodobá politika Zlínského kraje. Věřím, že nové prostory v Otrokovicích budou brzy našim záchranářům dobře sloužit,“ řekla náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví Olga Sehnalová.

STRATEGICKÉ UMÍSTĚNÍ

Co do své polohy patří otrokovická základna mezi ty strategicky velmi významné. Nachází se na křižovatce tří z pěti oblastí ZZS ZK. Jedná se o oblasti Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště.

„I z toho důvodu tam své útočiště najde také biohazard tým, který je určen pro zvládnutí zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc,“ prozradil Jakub Omelka.

JEN KOUSEK OD DÁLNICE

Základna vznikne na ulici U Letiště přebudováním tří objektů ve vlastnictví Zlínského kraje. Bude se tak nacházet v bezprostřední blízkosti rizikové průmyslové výroby a poblíž napojení na dálnici.

„Stanice bude sestávat ze tří objektů. Hlavní budova bude sloužit jako zázemí pro výjezdové skupiny. V druhém objektu se bude nacházet místo pro výcvik a školení řidičů, skladovací prostory zdravotnického a dalšího materiálu pro mimořádné události a hromadná neštěstí, sklad pneumatik a servisní prostor pro automobily. Třetí objekt budou tvořit garáže pro sanitní vozy, myčka, sklady léků, zdravotnického materiálu a dezinfekce, víceúčelový prostor pro biohazard tým a sklad nebezpečného odpadu,“ prozradil Jakub Omelka.

V rámci přestavby bude na objektech vytvořen nový obvodový plášť, takzvaná provětrávaná fasáda s tepelnou izolací. Vnější plášť bude z plechových kazet s barevnou povrchovou úpravou. Budovy dostanou novou střechu i podlahy. Uvnitř objektů dojde k úpravám, při kterých vzniknou nové zděné příčky, budou položeny podlahy a vzniknou nové podhledy. V rámci přestavby bude nainstalována nová vzduchotechnika, rozvody zdravotechnických instalací, elektroinstalace atd. Také bude vybudováno parkoviště pro 20 aut.