„Je to jednak z důvodu dofinancování jiných akcí města, jednak také z důvodu prověření možnosti získat prostředky i na tuto akci ze zdrojů Evropské unie,“ vysvětlil starosta města Lubomír Doležel.

Současná zbrojnice z počátku minulého století nevyhovuje stavebně ani kapacitně a má být zbourána. Nová budova, která bude sloužit celkem pětatřiceti hasičům, vznikne v areálu technického dvora města. Bude v ní například kancelář ředitele nebo ohlašovna požárů, garáže pro zásahové vozidlo, šatny, sklady, ale také klubovna s kuchyňským koutem a zázemí pro konání společenských akcí až pro čtyřicet lidí.