Tak mají ve vzpomínkách zapsanou povodeň z roku 1997 například obyvatelé Tlumačova na Zlínsku. Odstřelování hráze, aby voda neuškodila obydlím, zase z loňského května živě pamatují v Kvasicích na Kroměřížsku.

Aby se podobné příběhy neopakovaly, snaží se obce spolu s Povodím Moravy o protipovodňová opatření. Jen mezi lety 2007 a 2013 má zaplatit Povodí za stavby bránící velké vodě bezmála 1,86 miliardy korun, z toho stát je dotuje 1,71 miliardy korun. Na celém povodí řeky je to sedmatřicet akcí.

„V příštím roce se například připravuje první etapa zvýšení kapacity koryta na řece Moravě ve Starém Městě a Uherském Hradišti a stejné technické úpravy řeky Svratky v Unčíně na Vysočině, obě celkem za 227 milionů korun,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová. Druhá etapa programu prevence před povodněmi 2007–13 je pro obce zajímavá tím, že obce, města nebo kraje mohly podávat návrhy na protipovodňová opatření samy.

Rychlé a efektivní

„Výhodou je nejen dokonalá znalost příslušného zájmového území, ale zejména rychlost a efektivita při přípravě akcí. Reálné dokončení do roku 2013 se očekává u dvanácti těchto takzvaných akcí navrhovatelů,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Takových akcí je naplánováno celkem patnáct za 454 milionů. Letos již ukončili stavbaři například protipovodňová opatření na pravém břehu Moravy v Napajedlích. V příštím roce je v plánu přípravy pro zahájení sedm akcí, například opatření na Rožnovské Bečvě v Rožnově pod Radhoštěm. Mezi navrhovatele patří také Uherský Brod a Kunovice, které se chtějí vyhnout vodě přelité z řeky Olšavy.

Povodí má vytipované i další lokality pro vylepšení protipovodňové ochrany. Je to například v Uherském Hradišti, kde plánují do budoucna ještě dvě etapy úprav.

Zbožným přáním je zatím stavba protipovodňové hráze v Tlumačově na Otrokovicku. Tam obec stále řeší majetkoprávní vztahy s majiteli některých pozemků. „Věřím, že se podaří s vlastníky dohodnout. Naději, že bude nakonec stavba hráze umožněna, mám stále,“ řekl starosta Tlumačova Antonín Jonášek.

V minulosti se tam dokonce konalo referendum, ve kterém se lidé vyjadřovali, zda těm, kteří chtějí za pozemky vyšší sumu, tyto peníze přislíbit. Nezúčastnil se jej ale dostatečný počet voličů.