„Přestože se Dominik Fey zapsal do vzhledu mnoha obcí a měst, není veřejností téměř znám. To by tato výstava chtěla alespoň trochu změnit,“ říká její kurátor Ivan Bergmann z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Návštěvníci si mohou prohlédnout dosud nikdy nevystavené archivní dokumenty, plány a fotografie. „Z důvodu citlivosti materiálů nemůžeme dokumenty vystavovat déle než jeden měsíc, i proto se bude výstava v jejím průběhu proměňovat,“ přiblížil Ivan Bergmann.

Dominik Fey (1863 – 1950) studoval v letech 1882–1889 pod vedením Josefa Schulze, Jana Kouly a Jiřího Pacolda na ČVUT v Praze. V roce 1895 si v Uherském Hradišti založil vlastní architektonickou kancelář. Jeho autorská tvorba se pohybovala od práce s historizujícími slohy až po vlivy moderny a secese. Navrhoval občanské, obytné, sakrální, ale i průmyslové stavby. Zároveň realizoval mnoho budov jako stavitel. Zejména v závěru své kariéry se věnoval i obnovám historické architektury.

Mezi jeho nejznámější díla patří měšťanská škola ve Zlíně (1897, později krajská knihovna, dnes Zlínský klub 204), která byla ve své době nejhonosnější budovou a symbolizuje konec éry starého Zlína před baťovským rozvojem. K dalším stavbám patří radnice v Napajedlech (1904) či dvojice bytových domů na Palackého náměstí v Uherském Hradišti (1895).

Feyův vlastní dům Na tůni (1906), který odrážel i autorovu lásku k lidovému folkloru, byl v roce 1984 zbourán. Zachovány byly pouze keramické mozaiky od Jano Köhlera, s kterým dlouhodobě spolupracoval, dodatečně osazené na fasádě Slováckého muzea. Mezi poslední Feyovy realizace patří spolkový dům Orla v Buchlovicích (1930), kde se zároveň podílel na úpravách zámeckého interiéru a zahrad, neboť proslul i jako znalec barokní architektury.

Výstava představující tvorbu Dominika Feya se koná při příležitosti 700 let města Zlína. Vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Uherské Hradiště, Státním okresním archivem Zlín a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. V úterý 7. června v 17 hodin se mohou zájemci vydat na komentovanou prohlídku výstavy s kurátorem Ivanem Bergmannem.