Z on-line rozhovoru vybíráme:

Zeleň ve Zlíně je nutná, jsou to plíce Zlína,který je velmi zatížen exhalacemi. Nedojde teď k razantnímu kácení, které odnesou i stromy, které jsou ještě zdravé? Co uděláte pro to, aby se zdravé stromy zachovaly? Mnoho lidí teď využije situace a skácí strom i z jiného důvodu, než je jeho stáří, nebo nebezpečnost. Děkuji za odpověď. Jitka

Jak jsem již odpovídal, určitě nechceme dopusti, aby byly káceny bez rozmyslu zdravé stromy. Uvědomujeme si, že zvláště v centru Zlína by nám intenzita zasíťování neumožnila vysadit stromy nové. Stejně zodpovědně budeme posuzovat i jednotlivé žádosti veřejnosti.

Dobrý den, u vyvráceného stromu je vidět nějaká krabice s přípojkami. Není možné, že když se toto kopalo, nemohlo to porušit kořeny natolik, že ty se pak nezregenerovaly a uhnily? Takovému stromu přece neuhnijí kořeny jen tak. Bude se dál pátrat po příčině, nebo se jen konstatuje, že kořeny shnily? Jak chce město bránit dalším tragédiím, když se to nechá jen na vadných kořenech? Děkuji za odpověď. Zbyněk

V žádném případě se město s pouhým konstatováním, že uhnily kořeny neuspokojí. Příčiny hledají soudní znalci ve spolupráci PČR. Výkopové práce mohou být příčinou poškození stromu, ale příčin mohlo být mnohem více. Podrobnosti nám snad sdělí zmíněné expertízy. To co víme dnes, je fakt, že odumření kořenového systému probíhalo řadu let.

Dobrý den, nebylo by lepší nekácet teď unáhleně stromy, které jsou zdravé, a raději nějakou tu možnou pokutu rozdělit pozůstalým a raněným jako odškodné? nekácet unáhleně

Souhlasím, že není možno kácet unáhleně. Druhé části otázky nerozumím.

Proč město nepokácí všechny stromy, které již dosahují vysokého věku? zlíňák

Každé pokácení stromu podléhá zákonným normám. I letitý strom může být zdravý. Důvodem k pokácení tedy nemůže být věk, ale zdravotní stav stromu nebo jeho provozní bezpečnost.

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat ohledně smrků na zahradě. Máme na zahradě ve Zlíně 5 vzrostlých jehličnanů. Nejedná se o pozemek města. Stromy jsou přímo u cesty. Nechtěli bychom o ně přijít, ale máme strach, že mohou v případě silnějšího větru někomu ublížit. Nejsme odborníci, abychom mohli posoudit, zda jsou v pořádku nebo ne. Co v tomto případě dělat? Petr

Děkuji za tento dotaz. Obdobných dostáváme v poslední době velké množství. Stromy u občanů, které jsou na pozemku města na jednotlivé podněty budeme kontrolovat a v případě nutnosti provádět potřebné zákroky. Ve vašem případě, protože strom roste na soukromém pozemku, se musíte obrátit na odborníka sám. Pracovníci městské zeleně Vám mohou v případě zájmu odborníka doporučit.

Jsou pracovníci městské zeleně nějakým způsobem vzděláváni tak, aby byli schopni správně posoudit stav stromu podle vnějších znaků? Lenka

Kromě techniků se středoškolským odborným vzděláním pracují na odboru zeleně čtyři inženýři s odborným vzděláním, především v odboru zahradnicví a dendrologie. Všichni pracovníci, kteří pracují s městskou zelení procchází odbornými školeními.

Dobrý den. Už jste se sešli s rodiči zemřelého chlapce? A co jim město nabídne? ester

S rodiči obou chlapců jsme v kontaktu. V pondělí Rada města Zlína schválila finanční výpomoc pro obě rodiny. V tuto chvíli se snažíme zkontaktovat i s ostatními zraněnými.