Soubor jednoduchých prvků, které slouží k cvičení zejména pomocí vlastní váhy, vznikl v rámci priorit komise místní části Štípa poblíž tamní hasičské zbrojnice. Radnice za hřiště zaplatila 1,5 milionu korun.

„Sportovat pod širým nebem je nejen zdravé, přispívá i k posílení kamarádství a týmovosti. Věřím, že workoutové hřiště ve Štípě, které je určeno pro dospívající i dospělé, si mezi obyvateli získá rychle oblibu,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast spolupráce s komisemi místních částí Jana Bazelová.