„Zaměřovaly se zejména na činnost a chod Městského úřadu Otrokovice, dále na nevhodné chování některých úředníků. Z celkového počtu stížností byla pouze jedna oprávněná a týkala se pochybení MěÚ Otrokovice při nedodržení patnáctidenní zákonné lhůty pro podávání informací podle zákona,“ podotkla mluvčí radnice Lenka Krupková s tím, že radnice přijala opatření k nápravě. Dvě stížnosti pak byly vyhodnoceny jako částečně oprávněné.

Meziroční snížení zaznamenaly také petice, které byly podány dvě.Podnětů podali vloni občané 132. „Jedná se zejména o podněty týkající se životního prostředí, stavebního řízení, dopravních záležitostí a dalších oblastí. Je zde i několik podání z oblasti sousedských vztahů, kde má město omezené pravomoci k jejich řešení,“ konstatovala Krupková. Město vloni evidovalo také osm žádostí o poskytnutí informací dle zákona. Na všechny žádosti bylo reagováno v zákonných lhůtách. Předloni to bylo pět.